Home Weather linked print
Your Ad Here

Om Kongsberg

 title=

Kongsberg er mulighetenes by med alpinanlegg og golfbane midt i byen, utallige turmuligheter i åsene og langs Lågen, og et rikt og mangfoldig kulturliv som toppes av de internasjonale jazz- og kammermusikkfestivalene.

Vi har et mangfoldig næringsliv med spennende karrieremuligheter i et internasjonalt miljø. Nærhet til og god kommunikasjon med hovedstaden gir mulighet for å nyte det gode livet i småbyen i kombinasjon med storbyens aktiviteter. Ved å bosette deg i Kongsberg får du full pakke for et aktivt og spennende liv for deg og din familie.


Historien

Kongsberg har en sterk historisk identitet, og har spilt en sentral rolle i norsk bergverks- og industrihistorie i snart 400 år. Kongsberg var landets nest største by på 1700-tallet (etter Bergen), og har siden 1800-tallet vært et lokomotiv i utvikling av teknologisk avansert industri. Vi kan skilte med en flott skihistorie og store prestasjoner i hoppbakken. Slike prestasjoner har vært en positiv kraft i samfunnet som har bidratt til å styrke både Kongsberg og Norges nasjonalfølelse. I dag er dette tatt vare Kongsbergs museer, turistattraksjoner og forløperen til et avansert høyteknologisk næringsliv og kunnskapsmiljø.


Griper muligheten

Kongsberg har vedtatt en ambisiøs kommuneplan som strekker seg helt til 2020. I denne ligger det planer og ideer for hvordan byen skal vokse. Det planlegges en tett og samlet by med et levende og aktivt sentrum. Det finnes nær ubegrenset tilgang til vekst både for boligbygging og næringsutvikling i sentrums utkanter. Det tas grep for å utvikle en miljøvennlig by med energivennlige transportformer. Byens nye sølv er grønn ingeniørkunst. Industrien satser nå tungt på teknologi innen fornybar energi og elektrifisering av bilparken, og som kan gi nye store bidrag til Kongsbergindustriens samfunnsmessige verdiskaping. Løsninger på noen av fremtidens utfordringer kommer fra Kongsberg. Naturen, kulturen og teknologien gjør Kongsberg til mulighetenes by.


Teknologibyen

Kongsberg har en teknologiindustri i verdensklasse som er et viktig fundament for hele Kongsbergsamfunnet så vel som av stor nasjonal betydning. Kongsberg er en av 12 norske næringsmiljøer som er tildelt status som ekspertisesenter, med sin ekspertise innen Systems Engineering. Teknologieventyret på Kongsberg har bidratt til solid befolkningsvekst og kraftig sysselsettingsvekst de siste årene.


Sykkelbyen

Sykkelbyen Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet startet i 2006 og er nå videreført til 2013.
Målet er å opparbeide et sammenhengende hovednett for sykkel og overføre reiser fra bil til sykkel. Målgruppene er transport/hverdagssyklisten og skolebarn
Les mer


Skulpturbyen

Kongsberg kommune har tatt initiativ til prosjektet som et av flere tiltak i kommunens kultur- og næringsstrategi. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunens visjon om at verdier skapes i samspillet mellom kultur, teknologi og natur.
Ved å legge til rette for et samarbeid mellom kommunen(e), bedrifter og internasjonalt anerkjente kunstnere, skal prosjektet etablere en ny kulturell attraksjon bestående av verk som gir gjenlyd på den internasjonale kunstarenaen. Samtidig vil et slikt samspill befeste og videreføre regionens industrielle og kulturelle historie og tradisjon, og gi plasser, gater og torv økt estetisk verdi.

Men kunst skal også utfordre, og ”tvinge” betrakteren til å ta stilling. Ved å plassere kunst der folk ferdes, vil den kunstneriske bevissthet blant innbyggere og besøkende øke. Prosjektet har så langt fått bred omtale i lokalpressen, og har allerede skapt dialog og debatt om kunst og kunstens plass i samfunnet.

Les mer