Energimølla

Intim musikk- og kulturscene i gammel mølle fra 1890. EnergiMølla huser en rekke arrangementer innen et mangfold av kulturelle uttrykk og former,

Foto: Kjell-Anders Midthun