Fra venstre avdelingsleder Stine K.W. Thorsdalen, Helge Larsen Lillebuen, Daniel Ødegaard, Stine-Therese Thon-Halland og Thea Gunleiksrud Skogen.

UngInvest har laget en unik gave til kongen og dronningen

UngInvest AIB på Kongsberg har ikke bare skapt et keramikkfat, de har formet en hyllest til Kong Harald og Dronning Sonja. Gjennom et tverrfaglig prosjekt har ungdommene på skolen skapt unike og håndlagd gave som symboliserer byens historie.
Her er ferdig fat, sammen med samarbeidselev Marius Brekke.

Fantastiske ungdommer skaper kunst for kongen og dronningen

I hjertet av Buskerud fylkeskommune ligger UngInvest AIB, et styrkebasert læringssted dedikert til å avklare, forberede, og motivere ungdom for videregående opplæring. I en unik tilnærming, søker de å identifisere og dyrke ungdommens talenter og styrker, og på veien skaper de et inspirerende læringsmiljø på lik linje med de tradisjonelle videregående skolene i fylket.

Med et fokus på praksisnær opplæring, tilbyr UngInvest AIB en rekke verkstedstilbud knyttet til utdanningsprogram i videregående opplæring. I tillegg tilbyr de pedagogiske verksteder hvor ungdommene får opplæring i fellesfag, som en integrert del av deres læringsreise.

Det som virkelig skiller UngInvest AIB på Kongsberg er deres engasjement i tverrfaglig samarbeid og innovasjon. Et nylig prosjekt som har fanget oppmerksomheten er deres dedikasjon til å lage keramikkfat til Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja, i forbindelse med Kongsbergs 400-årsjubileum.

Stine Karin Wettestad Thorsdalen, som er en dedikert avdelingsleder ved UngInvest, deler entusiastisk om reisen de har vært på siden oppstarten av skoleåret 2023. Ideen begynte med en dristig tanke om å prege byen ved å lage keramikk med byens emblem. Et kumlokk ble til og med lånt fra kommunen for å inspirere elevene til å skape noe unikt som kunne representere byens historie og kultur.

Prosjektet ble et tverrfagligprosjekt der alle verkstedene har jobbet tett sammen, til og med frivillig en kveld.

Flotte og unike fat, ingen er like da dette er håndverk på sitt beste, laget av yngre og eldre læringskollegaer på UngInvest AIB, avdeling Kongsberg.