Foto av Vincent Heidenreich Bommen. Bilde av:Til venstre: Linn Emilie Thorstensen Bakke. Til høyre: Sander H. Aasland Stengelsrud og Mila Millburn.

Ungdommens vri på lokalhistorie

KVS er i full gang med forberedelser til Jeppe på Kongsberget i Kongsberg Musikkteater.
Foto av Vincent Heidenreich Bommen. Bilde av:Til venstre: Linn Emilie Thorstensen Bakke. Til høyre: Sander H. Aasland Stengelsrud og Mila Millburn.

Jeppe på Kongsberget

Skrevet av markedsføringsgruppen til Kongsberg videregående skole 

Året er 1623 og gjeterbarna Helga Verp og Jakob Grosvold har nettopp vært ute med dyrene vest for det som i dag er Kongsberg. Barna har med seg en okse som stanger hornene sine i fjellet. Etter hvert kommer det til lys noe skinnende under jorda. Helga og Jakob har funnet sølv! Barna tar da det de har funnet med seg hjem. De stolte foreldrene smelter ned sølvet og lager knapper som de reiser rundt og selger. Etter hvert blir de tatt, og under avhøret blir historien om Helga og Jakob sitt funn fortalt. Det samme året får da kong Christian 4 vite om sølvfunnet og setter dermed i gang Sølvverket på Kongsberg. Det ble formelt opprettet i 1624, og dette var dannelsen av teknologibyen vi har i dag. 

For å feire dette skal Kongsberg Videregående fremføre en modernisert versjon av stykket Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg. Visjonene er å tilpasse stykket til byens 400-års jubileum gjennom å gi stykket et nytt navn og gjøre slik at handlingen foregår i byen på kjente og hjemkjære lokasjoner.  

I tillegg til dette er flere lokalkjente identiteter navnet på flere av karakterene i stykket. Vårt overordene mål er å rekonstruere det 300-år gamle stykke: Jeppe på bjerget av Ludvig Holberg. Jeppe på bjerget er en komedie, med flere humoraspekter, disse ønsker vi å modernisere og bevare. Likevel er en stor del av hensikten å få frem vår tolkning av Holbergs budskap.  

Vi på PR gruppa har pratet med en fra manus gruppa, Linn Emilie T Bakke. Vi har spurt om baktanken bak manuset og hva dere har tenkt. Har dere gjort noen drastiske endringer fra det originale manuset, og hvordan relaterer dere Jeppe på Bjerget til Kongsberg 400? 

-Vi har prøvd å modernisere stykket, og gjøre det mer dagsaktuelt. Også har vi prøvd å endre budskapet litt fordi Jeppe på Bjerget er jo skrevet under opplysningstiden og Holberg var jo veldig skeptisk til demokrati. Han mener at ikke alle kan ha makten, men vi tar et litt mer demokratisk preg på det for å gjøre det mer aktuelt til Norge i dag.

Vi hørte at dere har brukt steder i Kongsberg som setting. For eksempel Christians Kjeller blir kroa til Jakob Skomaker? 

– Ja, stykket finner sted i Kongsberg. Vi har prøvd å dra inn kjente og kjære steder i Kongsberg, som du sier, Christians kjeller og litt andre steder på Vestsida. Han som spiller baronen er gjort om til Christian IV, så vi har tenkt å endre rollene slik at vi har karakterer fra ulike tider. Det er ikke fast 1700-tallet eller 2024.  

Dere har med personer fra andre steder i tid? 

– Ja det er noen som levde for 4000 år siden, det er noen som levde for 300 år siden, noen som er i media i dag.  

Kan du gi et eksempel på hvem dere har tatt med fra nåtiden? 

-Vi har tullet litt med ideen om bloggere. Litt personer fra serier, noen fra politikken, så jeg tror det blir spennende uten å røpe for mye.  

Dere føler fortsatt at det blir aktuelt for Kongsberg 400? 

– Det er jo på en måte et lite sånt humor stykke i Kongsberg. Jeppe er gruvearbeideider i stedet for bonde fordi vi tenkte det er mer relevant for Kongsberg. Vi tenkte at ved å gjøre han til en gruvearbeider, kunne vi få stykket til å bli enda mer Kongsbergsk. 

Elevene på Kongsberg Videregående er engasjerte og motiverte for å aktualisere dette prosjektet. Følg med videre for å høre mer om stykket!