SINTEF etablerer seg i Kongsberg

Et av Europas største forskningsmiljøer skal utvikle bærekraftige løsninger sammen med Kongsbergindustrien
Foto: Addam Tzur, Sintef

SINTEF og Kongsbergindustrien

SINTEF som er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter etablerer nå kontorer på Kongsberg. Sammen skal SINTEF og Kongsbergindustrien utvikle bærekraftige og konkurransedyktige løsninger, som kan bidra til å bygge ny norsk industri, skape nye arbeidsplasser og styrke eksisterende.

Det er Sintef Manufacturing som nå etablerer seg med kontor hos Kongsberg Innovasjon i Teknologiparken. Deres ambisjon er å skape framtidens bærekraftige og konkurransedyktige produksjonsløsninger som gir økt konkurransekraft for vareproduserende industri i Norge. Selskapet har ca. 100 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss, med avdelinger i Trondheim, Ålesund, og Horten. Deres spisskompetanse er innen industriell robotikk og automatisert produksjon, digitale produksjonsløsninger (industri 4.0), integrert produkt- og produksjonsutvikling, materialteknologi, sirkulær manufacturing, verdikjedestyring og effektiv produksjon.