Selvkjørende buss overvåkes fra kontrollsenter

Inne på Kongsberg Teknologipark skal det nå kjøres selvkjørende buss som bestillingstjeneste, helt uten operatør.

Fremtidens transportløsninger utvikles i Teknologibyen Kongsberg

Et stort steg videre for en helt ny teknologi og løsning for morgendagens transport. Den selvkjørende bussen kan bli del av morgendagens kollektivtransport. Like viktig er er kunnskapen vi danner oss sånn at vi kan gi innbyggerne en god tjeneste som dekker innbyggernes behov.

Kongsberg kommune som en flere partnere har engasjert seg i innovative oppstartsfasen for autonom mobilitet. Det er ikke et stort kommersielt marked for dette nå, men det offentlige virkemiddelapparatet bidrar til at vi kommer dit. Kan vi kjøre en sånn buss i Kongsberg, kan vi kjøre hvor som helst i landet. Dette gir muligheter.

Selvkjørende buss overvåkes fra kontrollsenter

Inne på Kongsberg Teknologipark skal det nå kjøres selvkjørende buss som bestillingstjeneste, helt uten operatør. Operatøren vil overvåke bussen fra et kontrollsenter. Den selvkjørende bussen i EU-prosjektet Sohjoa Last Mile har kjørt inne på Teknologiparken i Kongsberg siden juni, men det er først nå at operatøren er tatt ut av bussen for å i stedet overvåke kjøretøyet fra et kontrollsenter. Det er ordinære bussjåfører fra Vy som vil sitte på dette kontrollsenteret.

Bussen er programmert til en fast rute på ca. 3,4 kilometer inne på Teknologiparken, og skal fra nå av kjøre på bestilling. Folk inne i parken kan bestille bussen til ønsket tid og sted. Det er lagt inn faste holdeplasser man kan ta bussen fra og til, og den vil være tilgjengelig for kjøring hver dag mellom klokken 7:30 og 14:30.

Forskningsprosjekt

I det norske prosjektet er Kongsberg kommune operatørskap, med Brakar, Statens vegvesen, Applied Autonomy og Vy som samarbeidspartnere. Prosjektet, som kjøres parallelt i Tallinn og Gdansk, er i utgangspunktet et forsknings- og utredningsprosjekt som skal utvikle, teste og pilotere selvkjørende minibuss uten operatør om bord.

– Vi Kongsberg er trygge på at vi har de beste partnerne med oss i dette ambisiøse prosjektet, og gleder oss over å ha nådd denne viktige milepælen, sier næringssjef Ingar Vaskinn i Kongsberg kommune.

I Kongsberg vil bussen kjøre i en lukket rute inne på Teknologiparken, men i blandet trafikk med gående, lastebiler, biler, gaffeltrucker, andre driftsmaskiner. – Forskning og utvikling som dette er viktig for å kunne raskt modne både teknologi og regelverk for sikker innfasing i ordinært kollektivtilbud, sier seniorrådgiver Elisabeth Skuggevik i Statens Vegvesen.

Viktig for fremtidige løsninger

Kjøretøyet som brukes i Teknologiparken er en oppdatert EasyMile tredje generasjon EZ10. Denne modellen har også blitt testet på linje 450 i Kongsberg, som kjører i fast rute mellom Teknologiparken og Kongsberg knutepunkt.

– Sohjoa-prosjektet er viktig for utviklingen av de andre prosjektene vi har med selvkjørende buss i Kongsberg og Drammen, nettopp med tanke på at vi i fremtiden skal kunne kjøre helt uten operatør. Disse fremskrittene gjør teknologien mer konkurransedyktig, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Kontinuerlig overvåking

Når bussen nå skal kjøre helt på egen hånd, vil sikkerheten ivaretas fra et kontrollsenter inne på Teknologiparken. Dette er utviklet av Kongsberg-selskapet Applied Autonomy i samarbeid med kjøretøyprodusenten EasyMile. Her vil man kontinuerlig følge med på bussen gjennom kameraer som filmer både ut- og innvendig fra kjøretøyet. Bussen kan enkelt overstyres og stanses fra kontrollsenteret ved behov.

Passasjerer om bord kan også når som helst ta kontakt med kontrollsenteret gjennom en høyttalerfunksjon inne i bussen.

– Dette vil være et første skritt på veien for å oppnå den økonomiske gevinsten som forventes når man kan bruke kontrollsenteret for å overvåke flere busser samtidig, sier daglig leder Olav Madland i Applied Autonomy.