Rekordmange vil studere i Kongsberg

Søkertallene øker på mange områder samtidig

Både Fagskolen, USN  og K-Tech har opplevd en stor økning i søkertall til årets opptak. Fagskolen i Viken og studiested Kongsberg har hatt en økning på 62% fra fjoråret, mens USN – campus Kongsberg har hatt 30% økning både i Økonomi&Administrasjon og Dataingeniør studier. Masterutdanningene ved Campus Kongsberg opplever også en stor vekst.

K-Tech har også hatt en bra økning på antall søkere til yrkesfagopplæring, og setter ny rekord i antall lærlinger med 44 stk iår. Dette er spesielt gledelig med tanke på at fjoråret også var et rekordår! Når det gjelder videregående opplæring så øker søkertallene mest i klassene i Teknologiparken (Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag)

Vekst i antall studenter skaper vekst i antall ansatte.

Rekordmange vil gå på Fagskolen i Kongsberg

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg opplever en enorm vekst i søkere. Godt over 500 studenter ønsker å studere ved studiested Kongsberg fra høsten 2021, noe som er en økning på hele 62% fra fjorårets søkertall.

Prorektor ved studiested Kongsberg Nils Ivar Pedersen er stolt og ydmyk over den massive økningen i antallet som vil studere ved studiested Kongsberg.

«Våre dyktige ansatte har jobbet godt over mange år med studietilbudet vårt. Vi er glade for at rekordmange ønsker å studere hos oss.»

Studiested Kongsberg har hatt en gradvis stor økning av søkere over flere år, men årets tall er helt ekstraordinære. Den største økningen skjer på nettstudier med samlinger. Studenter på nettstudier kommer fra hele landet, kombinerer ofte studier med jobb og er innom studiested Kongsberg inntil 4 uker per skoleår.

NHOs kompetansebarometer trekker fagskoleutdanning frem som kompetanse arbeidslivet etterspør.

«For oss er det viktig å tilby attraktive studier som møter arbeidslivets behov, det betyr at tilbudet vårt er i stadig utvikling. Det gode samarbeidet vi har med lokalt nærings- og arbeidsliv på Kongsberg gjør oss i stand til å tilby en attraktiv utdanning og utvikle oss i tråd med behovene.» sier prorektor.

En stor økning i antall studenter betyr også at studiested Kongsberg må ansette flere. Pedersen ser det som en hyggelig konsekvens av gode søkertall.

«Vi rekrutterer ansatte fortløpende for å følge opp veksten i antall studenter. Det er hyggelig at den store økningen i studenter også bidrar til nye arbeidsplasser på Kongsberg.

USN har størst vekst på masterutdanningene

USN – Campus Kongsberg har gjennom Samordna opptak 414 søkere i 2021. Det er en økning på 3 % fra i fjor.

 • Bachelor i optometri er studiet med høyest søkertall. Optometri har i år 200 søkere til 90 studieplasser. Det er en økning på 6,5% fra i fjor. På andreplass kommer bachelor i økonomi og ledelse med 103 søkere til 95 studieplasser.
 • Også på campus Kongsberg er det økonomifag som opplever den største prosentvise økningen. Søkertallet på bachelor i økonomi og ledelse (103 søkere) har økt med 27,2% fra i fjor. På andreplass finner vi dataingeniør – cyber physical systems, som med sine 66 søkere har økt med 32,2% fra i fjor. De siste fem årene har søkertallene til dataingeniør økt med 61%.
 • Søkertallene på Ingeniør, maskin – produktutvikling og elektro –kybernetikk er stabile
 • Bachelorprogrammet Arkitektonisk lysdesign har opptak hvert annet år, neste gang i 2022.

Lokalt opptak:

 • Lokalt opptak omfatter master (norsk og internasjonal), forkurs, realfagskurs, videreutdanning, TRES og Y-veien. Disse studiene hadde et samlet søkertall på 800 i fjor, og har i år økt til 1638. Det er en økning på 104,8% fra i fjor.
 • USN var den første høyere utdanningsinstitusjonen som tilbød Y-veien, et utdanningsløp for dem med yrkesfaglig utdanning som vil utdanne seg videre til ingeniør. Det er flere som får øynene opp for denne muligheten. Y-vei, maskiningeniør – produktutvikling har 22 søkere i år mot 16 i fjor. Det er en økning på 37,5%.
 • Masterutdanningene ved campus Kongsberg har en god økning i år, både nasjonalt og internasjonalt. Søkere til de sju norske masterprogrammene har økt fra 241 i fjor til 374 i år. Det er en økning på 55,2% fra i fjor. Søkertallet til de internasjonale masterprogrammene har økt fra 186 i fjor til 876 i år. Det er en økning på 371% fra i fjor.
 • Industrimasterprogrammet i Systems Engineering forsetter positiv utvikling og har svært gode søkertall.
 • Det er to internasjonale mastere som har de høyeste søkertallene. Master in Computer Science har 488 søkere, mens Master in Innovation and Technology Management har 388 søkere. Master in Innovation and Technology Management øker fra 130 søkere i fjor til 388 i år, som er en økning på 198,5%.
 • Ved Campus Kongsberg har vi i dag fem masterprogam:
  • Næringsmaster I Optometri og synsvitenskap
  • Industrimaster i Systems Engineering
  • Industrimaster i Computer Science
  • Lektorutdanning I realfag
  • Innovasjon og Teknologiledelse (Handelshøyskolen)