Oversettes til 9 språk

Byens felles nettside www.kongsberg.no bruker Google Translate for å oversette til 9 nye språk.

Bruker teknologi til oversettelse

Kongsbergs felles nettside, www.kongsberg.no oversettes nå automatisk til 9 språk. Foreløpig er det åpnet for engelsk, ukrainsk, fransk, tysk, latvisk, litauisk, polsk, italiensk og spansk.

– Google Translate blir stadig bedre og bedre og vi mener nå at tiden var moden for å implementere denne teknologien i byens felles nettsted – sier webredaktør Sverre Engelstad. – Fortsatt vil det være noen feil og mangler ved denne automatiske oversettelsen, men vi mener at det er innafor hva som er kost nytte her. Det krever veldig mye ressurser og manuelt oversette en nettside som kongsberg.no – sier Engelstad.

Det er innledet et samarbeid med Kongsberg International School for å avdekke mangelfull oversettelse. – Når vi ser mangler og noe feilaktig oversettelse må vi jobbe med det norske språket slik at Google Translate oversetter mer riktig – sier Engelstad.