Ariane 64 ESA D.Ducros

Nordens største space-bedrift

Kongsberg Defence & Aerospace er Nordens største leverandør av romutstyr til European Space Agency
Ariane 64 ESA D.Ducros

KONGSBERG har 30 års erfaring fra romfartsindustrien

Kongsberg Defence & Aerospace(KONGSBERG) divisjon for Space & Surveillance er Skandinavias største leverandør av romutstyr til ESA, og divisjonen er en ledende leverandør av utstyr til vitenskapelige satellitter, jordobservasjonssatellitter og bæreraketter. Med sterk design og produksjonskapasitet, og med mer enn 30 års erfaring med utvikling, kvalifisering og levering av produkter for bæreraketter og satellitter, har KONGSBERG bidratt til over 100 vellykkede oppskytninger.

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har signert to kontrakter med ArianeGroup for leveranse av teknologi til Europas nye Ariane 6 rakett, styrt og finansiert av European Space Agency (ESA). I følge ESA vil Ariane 6-bæreraketten ha fleksibiliteten til å skyte opp både store og mindre nyttelaster. Mens Ariane 5 hovedsakelig sender opp to satellitter i geostasjonær bane (GEO) om gangen, er Ariane 6 designet for å skyte et bredere spekter av satellitter, inkludert lav jordbane (LEO), små satellittkonstellasjoner og små geostasjonære satellitter.

«Kontraktene sikrer at vi kan fortsette vårt gode, langvarige og verdifulle samarbeid med ArianeGroup, som er den ledende hovedkontraktøren og designansvarlig for Ariane 6. Dette representerer en viktig milepæl for KONGSBERG,» sier Harald Aarø, Executive Vice President KONGSBERGs divisjon for Space and Surveillance.

KONGSBERG skal levere den fremre feste- og separasjonsmekanismen for drivstoffrakettene – eller «boosterne» til Ariane 6 (UPPA), Optical Safety Barrier (OSB) og Level Conditioner for neste generasjon bæreraketter. Kontraktene er en 30 års rammeavtale med en totalverdi på opp til 200M€

“Støtten fra Norsk Romsenter (NRS) og European Space Agency (ESA) har vært viktig for å nå denne milepælen,” sier Aarø

Ariane 6 er modulær, fleksibel og konkurransedyktig og vil være den optimale oppskytningsløsningen for kommersielle og institusjonelle kunder. Denne nye bæreraketten – utviklet av ArianeGroup og dens europeiske industrielle partnere – kombinerer velprøvde løsninger med innovasjon for å møte markedets endrede behov, alliert med Ariane -familiens enestående pålitelighet.

Ariane 6 vil være tilgjengelig med to eller fire boostere, avhengig av nødvendig ytelse. Bæreraketten vil være mer enn 60 meter høy, og vekten blir nesten 900 tonn når den blir skutt opp med full nyttelast.

Ariane 6 blir skutt opp fra Europas «Spaceport» i Kourou, Fransk Guyana (Sør-Amerika)

For de teknologiinteresserte

UPPA, den fremste feste- og separasjonsmekanismen til «boosterne», overfører kraft fra motorene til den nedre delen av bæreraketten under den kritiske fasen ved oppskyting. «Boosterne» bruker all drivstoff i løpet av de to første minuttene etter at raketten løftes fra oppskytingsrampen, og blir deretter med ekstrem presisjon separert fra bæreraketten og sluppet ned i havet. KONGSBERG har levert feste- og separasjonsmekanismer for Ariane 5 siden 1996. Mekanismen for Ariane 6 er tilpasset det nye designet for bæreraketten samt kostnadsmålet.

Level Conditioner (LC) er en viktig del av målesystemet for drivstoffnivå, og brukes til å overvåke drivstoffnivået til flytende oksygen og hydrogen. LC-enhetene er en del av den funksjonelle kjeden og brukes i alle fasene av flyturen, kontroll av fulle tanker før oppskyting, nivåkontroll under flyging samt stoppe motorene når tankene er tomme. Det er vanligvis 25 LC -enheter i hver bærerakett. Level Conditioner er opprinnelig designet for Ariane 5 og brukt på alle flyvninger siden 1996, og skal nå fortsette å leveres til Ariane 6. Mer enn 3400 Level Conditioner-enheter er utviklet og skutt opp med bæreraketter.

Optical Safety Barrier (OSB) fungerer som en sikkerhetsbarriere for det pyrotekniske kontrollsystemet ombord på Ariane 6. Pyroteknikk brukes i både bæreraketter og satellitter i verdensrommet og er tradisjonelt basert på elektropyro- og pyro-enheter med primærsprengstoff. Det fiberoptiske pyrosystemet ombord på Ariane 6 gir betydelige kostnadsreduksjoner med hensyn til integrering og innkjøp, og vil bidra til et betydelig tryggere arbeidsmiljø. Enhetene er relativt enkle, lette og kompakte og gir svært pålitelig nær sanntid respons med svært lite inngangsenergi. Dette vil være første gang optisk pyroteknikk er integrert og brukt på en europeisk romskyting. Den pyrotekniske kontrollen ombord på Ariane 6-systemet er et teknologisk gjennombrudd, og vil øke sikkerheten, påliteligheten og ytelsen til bærerakettsystemet, samtidig som kostnadene reduseres.