Kongsberg by ca. 1900. Foto - Norsk Bergverksmuseum

Når ble vi Teknologibyen Kongsberg?

Teknologibyen Kongsberg fyller snart 400 år. Når begynte vi egentlig å kalle oss Teknologibyen?

Kongsberg industrihistorie – fra gruvedrift til det ytre rom

Etableringen av Kongsberg Sølvverk dannet altså grunnlaget for byens stolte historie. I 1814 ble Kongsberg Våpenfabrikk (KV) etablert, og i over 200 år kan vi nå se tilbake på en sammenhengende industrihistorie på akkurat dette stedet. KV besto frem til 1987. Da ble den sivile delen av KV solgt. Omstillingen som fulgte danner grunnlaget for dagens teknologibedrifter som er lokalisert i Kongsberg. Fra 1987 og frem til dags dato har bedriftene vært gjennom en rivende utvikling og globalisering – både med hensyn til eierskap og i høyeste grad med tanke på produktutvikling.

 

 • 1623 – Sølvverket etablert
 • 1757 – Norges første ingeniørutdanning på Bergseminaret
 • 1814 – Etableringen av Kongsberg Våpenfabrikk
 • 1887 – Krag Jørgensen rifle
 • 1920 – Kongsberg knekken i hopp
 • 1945 – Teknologibasert industriell utvikling
 • 1965 – Gassturbin
 • 1975 – Dynamisk posisjonering
 • 1980 – Juletre til oljeproduksjon
 • 1987 – «KV-krisa». En krise som ble snudd til en mulighet
 • 1996 – NSM missilet
 • 1998 – Remote weapon station
 • 2018 – Teknologibyen Kongsberg
Hvalkanoner på 1940 tallet. Foto - Norsk Bergverksmuseum

En internasjonal teknologiby i 400 år

Kongsberg har mange navn. Bergstaden, Sølvbyen, Jazzbyen, Industribyen, Gruvebyen, Skibyen….Når ble vi Teknologibyen? Når man tenker tilbake 400 år så har Kongsberg alltid vært i førersetet på å ta i bruk ny teknologi på en smart måte. Vi importerte eksperter fra utlandet for å lære det siste innen gruvedrift, og tankegangen med å lære av de beste, samarbeide og dele kunnskap er fortsatt kulturen her.

I 2008 ble det satt igang et felles attraktivitetsprosjekt fra næringslivet der man bestemte at Kongsberg aktivt skulle bruke merkevaren «Teknologibyen». I 2017 ble ting gjort litt annerledes der også politikerne ble med på et vedtak om dette var vår felles merkevare og at det skulle fokuseres sterkere på å bygge omdømmet og felles budskap rundt denne merkevaren. I 2019 ble byens felles attraktivitetsprosjekt, Vekst i Kongsberg satt i sving.

Foto: KONGSBERG

Norges fremste teknologiby

Ved å ha en felles enighet om at vi er Teknologibyen, blir det enklere å bygge en tydelig identitet fremover. Vi er selvfølgelig alle disse andre byene i tillegg, men vi må rendyrke var unike kvaliteter for å bli lagt merke til

Det som kjennetegner Teknologibyen Kongsberg idag er en unik og mangfoldig høyteknologiindustri. Her finner du mange av verdens fremste leverandører innenfor bransjer fra det dypeste hav til det ytterste rom. Alle bedriftene er kunnskapsbaserte, og da er det kanskje ingen tilfeldighet at Kongsberg i 2021 rangeres av NHO som Norges beste kommune på kompetanse.

Nå er Kongsberg snart 400 år, og vi er kanskje mer Teknologiby enn noensinne. Industrien har over 25.000 ansatte i 48 land, og har en total omsetning på over 40 mrd kroner, hvorav over 10 mrd. havner hos norske leverandører.

Vi skal være Norges fremste Teknologiby og det forplikter.