Mynta lager jubileumsmedalje til kong Harald V og dronning Sonja!

Det Norske Myntverket lagde kunstmedalje i sølv til de kongelige, som de får 2. mai!

Lager kunstmedalje i rent sølv

Det Norske Myntverket har i anledning av Kongsberg 400 år, preget en stor kunstmedalje i rent sølv, som er designet av Kongsbergs kjente myntgravør med internasjonal anerkjennelse, Øivind Hansen. Medaljen er preget med det ikoniske motivet av de to gjeterbarna og oksen som i følger fortellingen oppdaget sølvet i Kongsberg i 1623. På medaljens revers side er det kongen som grunnla Kongsberg by i 1624, Kong Christian IV som er avbildet.

Bilde: Torbjørn Hansen og Tor Olav Moen Iversen holder stolt frem medaljene!

Krever presisjon

Det er en møysommelig prosess, og presisjonsarbeid som ligger bak pregningen av medaljer som denne. Designet er utarbeide av en kunstner, som senere konverterer motivet til enten leire, gips, eller grafisk design. Videre freses det ut pregeverktøy i stål, med millimeterpresisjon. I dette tilfellet har vi funnet tilbake et historisk design, som innebærer at vi måtte tilpasse og justere designet og tekst for å fremstille en 70 mm som vi nå har laget. I dette arbeidet har tidligere teknisk sjef ved Myntverket, Torbjørn Hansen, som også er sønn av kunstner Øivind Hansen, vært tett knyttet til prosjektet. Hansen familie er også rettighetshaver til medaljedesignet. Dette er med andre ord et helstøpt Kongsbergprosjekt, med røtter og tilknytning gjennom generasjoner. Medaljen vil også få etterbehandling hos Kongsberg kjente gullsmed Gunnbjørg Listog.

 

Stor stolhet

Det er naturligvis med en stor stolthet at Det Norske Myntverk  lager denne jubileumsmedaljen til en så stor dag som dette er for Kongsberg. De to første nummererte utgavene, nummer 1 og nummer 2, deles ut personlig til våre kjære kong Harald V og dronning Sonja, når de gjester Kongsberg i forbindelse med 400 årsfeiringen. Det sagt så har det alltid vært et helt uløselig bånd mellom myntverket og kongehuset, i det den kongen som til enhver tid har regjert siden myntverket ble etablert i 1686, har vært avbildet på landets mynter. Det var kong Christian V som etablerte utmyntingen på Kongsberg, og siden har konger og kongehus, uten opphold, vært knyttet til myntproduksjonen i landet vårt. Dette gjelder også den dag i dag, hvor Kong Harald Vs portrett er avbildet på norske mynter. Mynter forbindes med monetære verdier, men utgjør vel så mye håndfaste markører for statsoverhodet i landet, slik det også er i verden for øvrig.

– Denne medaljen er på lik linje et varig minne om jubileet, som vil leve videre med kommende generasjoner inn i fremtiden. Slik bringer medaljer som denne historie fra samtiden, inn i fremtiden. Det er med stor stolthet vi lager denne jubileumsmedaljen til kong Harald og dronningen Sonja, sier Vibece Furseth administerende direktør i Det Norske Myntverket.

Jubileet betyr mye for oss

Det Norske Myntverket er Kongsbergs eldste produksjonsbedrift, og de opplever at byens historie er del av sin ryggrad, og dessuten er det direkte lenket til deres livsverk på grunn av sølvgruvene, byen, og senere myntverket, er bygget opp rundt.

Derfor kjenner vi på en helt ekstraordinær høytidsstemning i forbindelse med dette jubileet, slik vi også har gjort ved tidligere jubileer. Dette er ikke bare et jubileum for Kongsberg, men for kongerekken vår de siste 400 årene, for landet vårt, og ikke minst for mynthistorien vår, som vi naturligvis er spesielt engasjert i, sier Furseth.