Bilde av Skavanger gård. Foto: Kongsberg historielags samlinger.

Møte på Skavanger skole tirsdag 7. mars 2023 – kl. 18.30-21.00

I forbindelse med byjubiléet i 2024 har historielaget tatt initiativet til bydels- og grendemøter i kommunen.
Bilde av Skavangertun gamlehjem. Foto: Kongsberg historielags samlinger.

På tirsdag kan du møte historielaget og kommunen!

Det er historielaget sammen med kommunen, representert ved Kjartan Fønstelien, som står for opplegget. Vi starta før jul på Elvetun i Jondalen. Denne gangen tar vi for oss Skavanger-området og presenterer dette på Skavanger skole i samarbeid med skolen. Seinere regner vi med å ha arrangementer på andre skoler eller naturlige plasser å ha det på, for området vi vil omtale. Historielaget utarbeider innholdet for møtet der vi også viser gamle bilder fra stedet. Disse arrangementene vil fortsetter gjennom 2023 og 2024, og vi regner selvsagt møter i Hvittingfoss og Efteløt, da i samarbeid med Ytre Sandsvær historielag som har best kunnskap om området.

Møte på Skavanger skole kl. 18.30-21.00 vil ta for seg stedsnavn som Dyrgrav, Skavanger, Bikjenn, Postbrumoen, geografi og historie, Lågen og innretningene som følge av aktiviteten der, Flyplassen, idrett som har vært og blir bedrevet i området, spesielt i «gamle» dager. Vi kommer altså innom mange steder i området. Og kanskje, om det blir tid, kan vi få andre historier også fra området.

Siden dette blir arrangert på skolen, håper vi å overlevere mye av det vi presenterer til skolen av tekst, kart og bilder som kan benyttes i undervisningen. Slikt sett blir det ikke bare et møte, men mer varig og en viktig gave fra historielaget til byen og den oppvoksende generasjon.

Det blir Ivar Lie og Dag Kristoffersen denne gang som skal presentere innholdet. De frammøtte skal få kaffe og boller.

Dag Kristoffersen

Leder Kongsberg historielag