Med blikk for det store bildet

Med Mastergrad i Systems Engineering og spesialisering i industriell økonomi, har Ingeborg sørget for å gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet. Heldigvis for oss, så var Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) førstevalget.

Industrimaster – en gylden mulighet

Med en relativt smal og spesifikk Bachelorgrad i undervannsteknologi fra Høyskolen i Bergen, så ønsket Ingeborg en bredere og mer anvendelig Mastergrad, som ville gi et større mulighetsrom da hun skulle ut i arbeidslivet. Kombinasjonen av tung teknisk kompetanse og bred metodisk systemkunnskap, i tillegg til spesialisering i industriell økonomi har vist seg gunstig og ikke minst relevant for jobben hun har i dag. Industriell økonomi er et fagfelt som kombinerer teknologi, økonomi og administrasjon.