Området fra Lågen og mot Raumyrområdet. Foto: Kilde: IKA

Lokalhistorie i bydeler og grender: Møte på Raumyr skole torsdag 25. mai 2023 klokken 18:30

I forbindelse med byjubiléet i 2024 har historielaget tatt initiativet til bydels- og grendemøter i kommunen.

Det er historielaget sammen med kommunen, representert ved Kjartan Fønstelien, som står for opplegget. Vi starta før jul på Elvetun i Jondalen, deretter hadde vi møte på Skavanger skole i mars. Denne gangen er det lokalhistorie i Raumyrområdet.

Møte på Raumyr skole kl. 18.30-21.00 vil ta for seg de gamle løkkene, sagbrukene, Sulusåsen, Skytebanen, BK-banen og mange andre steder. Vi viser gamle kart og fotografier.

Siden dette blir arrangert på skolen, håper vi å overlevere mye av det vi presenterer til skolen av tekst, kart og bilder som kan benyttes i undervisningen. Slikt sett blir det ikke bare et møte, men mer varig og en viktig gave fra historielaget til byen og den oppvoksende generasjon.

Det blir Bjørn Ivar Berg og Dag Kristoffersen som skal presentere innholdet. Og de frammøtte skal få kaffe og kringle.