Lifetools og KjennMEG utvikles på Kongsberg

Selskapet Lifetools og gründer Morten Hope fikk ved årsskiftet nyheten om at de vil motta støtte fra Forskningsrådet på hele 4.5 millioner kroner.

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker.

Selskapet Lifetools og gründer Morten Hope fikk ved årsskiftet nyheten om at de vil motta støtte fra Forskningsrådet på hele 4.5 millioner kroner. Mildlene skal brukes til forskning og utvikling av automatiserte prosesser og kunstig intelligens i vårt kommunikasjonshjelpemiddel, Kjenn MEG.

Kjenn MEG er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt den alternative språkgruppen i ASK. Kommunikasjonssystemet skal legge til rette og skape de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk. Lifetools tar i bruk tilgjengelig «hverdagsteknologi» som nettbrett og skylagring, og i kombinasjon med et dynamisk rammeverk skal dette sikre brukerens uttrykk i alle hverdagens situasjoner og overganger – livet ut.

Kjenn MEG krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke kommunikasjonssystemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk. Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

Les mer om Liftetools og Kjenn MEG