Kontakt oss

Leder: Odd-Bjørn Vatne hk-leder@ls2025.no
Sponsor: Roar Kongsjorden sponsor@ls2025.no
Innkvartering: Hroar Odden innkvartering@ls2025.no
Arena: Erling Hjallen arena@ls2025.no
Stab: John Melvin Tveiten stab@ls2025.no
Administrasjon: Ola Fosshaug administrasjon@ls2025.no
Arrangement: Even Tråen arrangement@ls2025.no
Skyteteknisk: Ann  Kristin Årskog Vikhagen skyteteknisk@ls2025.no
IKT: Henrik Gilen ikt@ls2025.no
Forpleining: Trond  Magnus Strøm forpleining@ls2025.no
Trafikk/Sikkerhet: Hans Endre Fossan sikkerhet@ls2025.no

 

Se hele organisasjonskartet her

Ønsker du å være frivillig?

Ta kontakt med hk-leder@ls2025.no