Kongsberg vokser

Norges best kommune er attraktiv. Innbyggertallet økte med 123 personer pr. 2.kvartal

Norges beste kommune er attraktiv

Innbyggertallet har vokst med 123 nye personer pr.2.kvartal 2021 og teller nå 27.817. Dette er i tråd med målsetningen om bærekraftig vekst.

Kongsberg ønsker vekst av innbyggere for å videreutvikle innbyggertjenestene og holde seg i Norgestoppen. Og bedriftene trenger nye ansatte. Det er gledelig å se at kvalitetene Kongsberg tilbyr enten det er jobb eller bokvalitet får folk til å flytte til byen.

Teknologibyen Kongsberg som en internasjonal småby skiller seg ut fra andre norske byer ved å ha et unikt industri- og teknologimiljø i verdensklasse, fantastiske oppvekstvilkår, flott natur med 4 årstider rett utenfor dørstokken og et mangfoldig fritidstilbud også helt i Norgestoppen.

Det er spesielt innenlands tilflytting som er årsaken til dette. Her har 116 personer flyttet til byen siden nyttår, mens det er et fødselsoverskudd på 28 personer. Det har også dødd 21 færre personer så langt i 2021 sammenlignet med fjoråret, mens fødselstallene er noe lavere enn samme periode ifjor.

De siste 2 årene har Teknologibyen Kongsberg hatt fokus på omdømmebygging og synlighet. Gjennom en felles satsing mellom kommune og næringslivet som kalles Vekst i Kongsberg, jobber byen langsiktig og målrettet med å synliggjøre sine kvaliteter enten det er som bosted, arbeidssted, studiested, sted å etablere ny virksomhet eller som et sted å besøke.