Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag

Praksisnære opplæringsarenaer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv gir tilgang til oppdatert utstyr og nødvendig lærerkompetanse.

Samarbeidet med Kongsberg industrien gir gode resultater

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og stiller nye krav til kompetanse i skolen og i arbeidslivet. Praksisnære opplæringsarenaer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv kan sikre tilgang til oppdatert utstyr og nødvendig lærerkompetanse.

Samarbeidet mellom Kongsberg videregående skole og industrien i Kongsberg Teknologipark om opprettelsen av Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag (KKY) er ett godt eksempel på hvordan skolen og lokalt arbeidsliv kan samarbeide. Elever på Vg2 Industriteknologi har fra 2017 fått all opplæring i programfag i lokaler sammen med opplæringsbedriften Kongsberg Technology Training Center (K-tech) i Teknologiparken.

Elevene får bruke oppdatert fremtidsrettet utstyr som skolen ikke har hatt mulighet til å skaffe til veie tidligere. Det sosiale og faglige samspillet mellom elever, lærlinger, lærere og instruktører i industrimiljøet spiller en viktig rolle for elevenes trivsel og læringsutbytte. Samarbeidet kan vise til bedre karakterer, økt gjennomføring, mindre fravær, økt søkning til utdanningsprogrammet og at bedriftene tar inn flere lærlinger. Samarbeidsmodellen og nytt oppdatert utstyr har også ført til økt faglig kompetanse for lærere og instruktører.

Samarbeidsmodellen har vært en suksess og fra og med høsten 2019 er opplæringsarenaen utvidet med Vg3 Automasjon i tilpassede lokaler og med oppdatert utstyr, definert i samråd med industrien.