Kongsberg kommune er best i Norge

Kongsberg kommune scorer høyest i Norge på 151 nøkkeltall. fordelt på 12 sektorer i årets Kommunebarometer
Ordfører Kari Anne Sand(SP) og rådmann Wenche Grinderud

Godt samarbeid og økt kompetanse

Kongsberg kommune har klatret kontinuerlig de siste årene og havnet endelig på toppen av Kommunal Rapport sin kåring av Norges beste kommune av totalt 356 kommuner. Ordfører Kari Anne Sand(SP) og rådmann Wenche Grinderud peker på et veldig godt samarbeid mellom politikk og administrasjon som en av de viktigste årsakene til forbedringene. Kongsberg har forbedret seg på 9 av 12 sektorer og dette skyldes målbevisst og langsiktig arbeid.

De peker også på at pandemien har gjort samarbeidet enda tettere og bedre.

Kommunen har også styrket sin kompetanse de siste årene innen grunnskole- og pleie og omsorgssektoren. Dette er de tyngste sektorene i kommunebarometeret. – Andelen faglærte i alle sektorer har også økt, og nettopp dette med kompetanseheving er utrolig viktig for å bedre tjenestene vi leverer, sier Grinderud. – Det koster å satse på kvalitet, men det betaler seg over tid i form av forbedret kvalitet på tjenester og lavere sykefravær, sier rådmannen.