Kongsberg Agenda er Norges viktigste møteplass for alle med hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse. En nasjonal arena for å løfte frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til disse områdene. Arrangeres i uke 25 hvert år. 

Inspirere. Endre. Samarbeide.

Målet er å etablere en nasjonal møteplass for alle med hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse. Ambisjonen er å bli Norges viktigste arena for å løfte frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til disse områdene. Arrangementet skal være premissgivende for nasjonale beslutningstakere, samt styrke engasjementet, entusiasmen og innsikten til deltakere og besøkende.

– Kongsberg Agenda er for alle som vil diskutere, påvirke, lære og bidra til å løse globale utfordringer med teknologi, verdiskaping og bærekraftige løsninger. Vi skal fylle byrommet og serveringsstedene med en rekke seminarer, debatter, stands og aktiviteter myntet på alle aldersgrupper, og krydre dette med kulturopplevelser, sier Bamrud.

Samfunn. Teknologi. Bærekraft.

Kongsberg Agenda vil gå av stabelen i uke 25, fra onsdag 22. juni til og med lørdag 25. juni, og vil gradvis endre karakter i løpet av disse dagene. Det vil også romme allerede etablerte seminarer og konferanser, som Kongsberg Technology Summit, Kongsbergkonferansen og Boligdagen.

– Vi har allerede utrolig mye å være stolte av her i Kongsberg, og nå får vi enda mer, med en møteplass som virkelig skal fremme teknologi- og næringslivsdialogen. Dette initiativet gir byens og regionens aktører nok en fantastisk arena, med sin helt unike profil, å boltre seg på før sommeren. Vi skal styrke byens attraktivitet frem mot 400-årsjubileet i 2024, sier Wivi-Ann Bamrud, leder for Kongsberg Næringsforum.

Arrangementet er startet opp som et samarbeid mellom Kongsbergindustrien, Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum og handelsstanden, mens flere partnere og aktører kommer til fortløpende.

Handel. Næringsliv. Bærekraft.

Under dagene vil byens hovedgate fylles med masse liv og røre. Det etableres en handlegate med teltboder hvor byens butikker og næringsliv presenteres seg, selger varer og holder aktiviteter. Over 50 boder blir etablert og ambisjonen er å presentere for publikum den store bredden vi har i byen vår. Kun lokale bedrifter får plass og det garanteres for spennende dager med både demonstrasjoner, små kurs og selvfølgelig god mat. – God markedsstemning er en selvfølge, her bør enhver legge turen innom, sier Bamrud.

Samarbeid. Mennesker. Inspirasjon.

I perioden fremover vil det bli jobbet iherdig med det offisielle programmet for Kongsberg Agenda. Her vil en rekke sentrale aktører og alle som kan tenke seg å ha en rolle, bli invitert til å bidra med innhold og aktiviteter. Det er allerede satt i gang arbeid med ulike deler av programmet med sentrale aktører, men det er fortsatt mye som gjenstår for at dagene skal bli så innholdsrike som mulig.

– Har du ikke hørt fra oss, men tenker at dette vil du være med på, så er det bare å rekke opp hånda. Skal vi lykkes med å sette Teknologibyen Kongsberg ytterligere på kartet med dette arrangementet og vise oss frem som en by og en region som det er attraktivt å bo og jobbe i, må vi ha flest mulig med oss. Alle som mener de kan bidra konstruktivt til dette, er hjertelig velkomne på laget, sier Bamrud.

– Vi er trygge på at her vil mange kjenne sin besøkelsestid.

Informasjon og program vil lagt ut på her kongsberg.no, og henvendelser kan rettes til: post@knf.kongsberg.no

Sjekk programmet og hva som skjer

Sett av tid i uke 25 til å besøke Kongsberg, og hold deg oppdatert ved å følge Kongsberg Agenda på nettsider og i sosiale medier.