Komplekse utfordringer krever stødige folk

Heavy metal er erstattet av familieliv, ingeniørjobb og litt gitarklimpring på hobbybasis. Nå for tiden tar jobben litt for stor plass, derfor ønsker Jon Anders seg flere kollegaer som deler hans interesse for å gjøre komplekse systemer håndterbare – selve essensen bak Systems Engineering-metoden.

På oppdrag for å forhindre kaos

Som systemingeniør spiller Jon Anders en viktig rolle i arbeidet med produktutvikling. Han tar del i hele prosjektløpet fra skisse og design, via utvikling og produksjon til integrasjon, test, verifikasjon og drift. Oppdraget er å forhindre at kompleksiteten i systemene glir over i kaos, og gjøre det funksjonelt, brukervennlig og sikkert.

Mange av de som jobber med Systems Engineering har bakgrunn fra et spesifikt fagområde som f.eks. Software eller hardwareutvikling. Det gir dem spisskompetanse på en del av systemkjeden – resten må de lære seg etter hvert.