Næringsutvikling og etablering

Samarbeid og deling av kunnskap på tvers av fagmiljøer, mellom små og store bedrifter og mellom næringsliv, kommune og skole. Slik får vi frem det beste i hverandre og slik har vi blitt Teknologibyen Kongsberg som skaper fremtidens løsninger.

Tenker du på å satse på din egen idè i Kongsberg? Trenger du hjelp til å komme i gang med egen virksomhet? Finner du ikke egnede lokaler til din bedrift? Da er vi flere som står vi klare til å hjelpe deg!

Kongsberg Kommune
Næringssjef Ingar Vaskinn og strategi- og omdømmesjef Håvard Fossbakken er kommunens kontaktpunkt for deg som ønsker å etablere virksomhet i Kongsberg.
E-post: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no (tlf:481 66 459) og Havard.Fossbakken@kongsberg.kommune.no (tlf:971 54 331)

Buskerud Næringshage
Tilbyr hjelp til gründere og oppstartsbedrifter.

Kongsberg Næringsforum SA
Et organ for initiativ og samarbeid for vekst og innovasjon på Kongsberg. Kongsberg Næringsforum tilrettelegger for samarbeid mellom bedrifter på Kongsberg ved å skape et fellesskap mellom små og store bedrifter, og tilrettelegger arrangementer og forum som gir fokus og kontaktnett for bedriftene.

Kongsberg Innovasjon
Industribasert innovasjonsselskap eiet av blant annet fem store industribedrifter og med hele landet som operasjonsfelt. KI skal etablere og utvikle markedsdrevne teknologibaserte vekstbedrifter der ressurser fra eierbedriftene kan bidra med kompetanse og nettverk, forsterke ideen og derved redusere risiko og lette tilgang på finansiering.

Kongsberg Startup er en del av Kongsberg Innovasjons satsing på lokale gründere og tidligfaseselskaper innen alle bransjer.  Alle gründere samles under samme tak. Idèhavere, gründere og små bedrifter kan utvikle sine ideer i et åpent innovasjons-fellesskap. Alle oppstartsselskapene blir en del av innovasjons-miljøet hos Kongsberg Innovasjon. Her får alle tilgang til kontorer, møterom, fellesarealer og en stor kantine.

Innovasjon Norge Oslo Viken
Fremmer næringsutvikling gjennom tjenester og programmer. Nyetablerere kan blant annet søke om etablererstipend etter visse retningslinjer.

Etablering Industri
Gründere og oppstartsbedrifter