Næringsutvikling og etablering

Tenker du på å satse på din egen idè i Kongsberg? Trenger du hjelp til å komme i gang med egen virksomhet? Finner du ikke egnede lokaler til din bedrift? Da er vi flere som står vi klare til å hjelpe deg!

Kongsberg Kommune
Næringssjef Ingar Vaskinn er kommunens kontaktpunkt for deg som ønsker å etablere deg i Kongsberg.
E-post: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no
Tlf.: 481 66 459

Kongsberg Næringsforum SA
Et organ for initiativ og samarbeid for vekst og innovasjon på Kongsberg. Kongsberg Næringsforum tilrettelegger for samarbeid mellom bedrifter på Kongsberg ved å skape et fellesskap mellom små og store bedrifter, og tilrettelegger arrangementer og forum som gir fokus og kontaktnett for bedriftene.

Kongsberg Innovasjon
Industribasert innovasjonsselskap eiet av blant annet fem store industribedrifter og med hele landet som operasjonsfelt. KI skal etablere og utvikle markedsdrevne teknologibaserte vekstbedrifter der ressurser fra eierbedriftene kan bidra med kompetanse og nettverk, forsterke ideen og derved redusere risiko og lette tilgang på finansiering.

I tillegg støtter Kongsberg Innovasjon lokale gründere og tidligfaseselskaper innen alle bransjer.

Innovasjon Norge Oslo Viken
Fremmer næringsutvikling gjennom tjenester og programmer. Nyetablerere kan blant annet søke om etablererstipend etter visse retningslinjer.