Etter og videreutdanning

Teknologibyen Kongsberg hadde aldri vært det den er i dag uten kontinuerlig fokus på ny kunnskap, utvikling av kompetanse, og samarbeid.

Vi har i alle år søkt etter ny kunnskap, både i egne rekker her i Norge men også utenfor våre landegrenser. Vi har hentet folk med kompetanse vi ikke har hatt, fått de til å lære oss opp og videreutviklet kunnskapen til vårt bruk. Dette betyr i praksis at vi hele tiden søker etter å lære noe nytt, få mere innsikt og er nysgjerrige og lærevillige.

Mye av vårt tilbud om kunnskapspåfyll som vi tilegner oss underveis i livet bærer preg av samarbeid mellom flere aktører, både utdanningsaktører og næringslivet.

Det er mange aktører som bidrar med oppdatert og nyttig kunnskap. De tradisjonelle aktørene som Universitetet i Sørøst Norge og Fagskolen Tinius Olsen er nok de som flest tenker på når det er snakk om etter og videreutdanning, men både Kongsberg Innovasjon, K-tech og Folkeuniversitetet Sør – Øst har mye å tilby.