Bedriftene

I Teknologibyen Kongsberg

Verdensledende teknologimiljø

Teknologibyen Kongsberg har et imponerende næringsliv med store verdensledende teknologibedrifter i førersetet. Vår snart 400-årige historie strekker seg fra gruvedrift til romfart, og i dag sysselsetter Kongsbergs næringsliv mer enn 15 000 personer i alle bransjer. Teknologibyen Kongsberg leverer fra havets bunn til det ytre rom.  Men Kongsberg leverer også det du behøver for et godt liv gjennom gode tjenester, trivelig handel og fantastiske opplevelser.

KONGSBERG Gruppen

KONGSBERG Gruppen ASA leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Kongsberg Gruppen består av tre forretningsområder; Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Digital.

Markeder utenfor Norge utgjør en stadig større og viktigere del for virksomheten og representerer nærmere 80% av driftsinntektene.

TechnipFMC

TechnipFMC er Norges største oljeserviceselskap, og har vært en ledende aktør i olje og gassbransjen i over 40 år. I løpet av denne perioden har selskapet tatt del i mange store feltutviklingsprosjekter i Norge. TechnipFMC drifter 15 fasiliteter og har over 3000 ansatte.

TechnipFMC tilbyr et bredt spekter av tjenester innen undervanns- overflate og landbasert teknologi i Norge. Selskapet har unik ekspertise og lang erfaring med store og komplekse prosjekter.

TechnipFMCs hovedkvarter for teknologi og innovasjon ligger i Kongsberg og aktiviteter innen kontroll og automasjon styres også herifra. I tillegg er TechnipFMC’s hovedkontor for undervannsprossesering lokalisert her, og omfatter undervannstjenester som seperasjon, pumping, gass komprimering og kraftforsyning under vann.

GKN Aerospace Norway

GKN Aerospace Norway (GAN) produserer komplekse komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens største flyprodusenter, og vi deltar i flere av markedets største sivile og militære flymotorprogammer.

Selskapet har mer enn 35 års erfaring i bransjen og med v¨re 480 ansatte representerer GAN i dag et kompetansesenter i verdensklasse innen avansert mekanisk produksjon av akslinger, ledeskovler, turbinhus og eksoshus.

GKN-konsernet har 50 000 ansatte i mer enn 35 land, og som en del av Engine Systems spiller GKN Aerospace Norway AS en sentral rolle i konsenrnets aerospace divisjon.

Siemens Energy - Dresser Rand

Dresser-Rand, et selskap i Siemens konsernet, er en av de største globale leverandørene av spesiallagde gassturbindrevne kraftgeneratorer og kompressorer og gassturbiner. Med gassturbiner fra 1 til 55 MW kraft, støtter Dresser-Rand AS olje- og gassindustrien på offshore og landbaserte installasjoner over hele verden. Dresser-Rand er lokalisert i Kongsberg Teknologipark.

Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune er Kongsbergs 3. største arbeidsplass. Med 1900 ansatte utgjør vi et sterk kompetansemiljø med et bredt spekter av oppgaver, fag og tjenester. Sammen jobber vi hver dag for å levere innbyggere og næringsliv best mulig tjenester og bidra til positiv utvikling av Kongsbergsamfunnet. Kongsberg kommunes virksomhet, visjon og verdier er beskrevet i Kongsberg kommunes kommuneplan.

Les mer om Kongsberg kommune