Ingeniørutdanning tett på industrien

Forholdet mellom teknologiutdanningen og industrien i Kongsberg er unikt, sier Marie Bastesen.

Ingeniørutdanning som samarbeider tett med industrien

– Forholdet mellom teknologiutdanningen og industrien i Kongsberg er unikt. Vi kommer i kontakt med bedriftene og får en uvurderlig erfaring som er nær en faktisk ingeniørstilling. Mange som går på ingeniørstudie på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Kongsberg har fått jobb før de er ferdig utdannet, sier Marie Bastesen. 

– Jeg valgte teknologiutdannelse på dataingeniør bachelor, embedded systems på USN campus Kongsberg fordi jeg ønsker å skape noe av verdi som kan være med på å lage et bedre samfunn. Man kan jobbe med utrolig mye innenfor ulike bransjer så det er uendelig med jobbmuligheter, sier 25-åringen, som allerede har fått seg jobb hos Kongsberg Defence&Aerospace i Kongsberg.

Får ingeniørerfaring hos en bedrift
Det første året på treårig bachelor i ingeniørfag på USN campus Kongsberg fokuserer på realfag som er fellesfag med de andre ingeniør-retningene. Etterhvert går studentene dypere inn på hvert fagfelt og de har muligheten for å velge en bestemt retning og ta valgfag.

Et av fagene studentene kan ta er ingeniørpraksis. 

– Vi er i en faktisk bedrift hvor vi får ingeniøroppgaver. Det er en uvurderlig erfaring som vi kan ta med inn i andre jobber, vi får et nettverk og mange blir ansatt der de har hatt praksis, sier Marie. Nå jobber hun på et prosjekt sammen med fire andre medstudenter på en oppgave de har fått fra Semcon i Kongsberg. Oppgaven går ut på å ta i bruk AR-teknologi for montasje.

– Vi har en veileder fra Semcon som vi har ukentlig møte med, og Semcon er med på å vurdere oss på prosjektet og sette karakter, sier hun.

Kongsberg trenger 1000-vis av nye ansatte

Teknologibyen Kongsberg skal ansette 1000-vis av nye ansatte de neste årene, og det er stor etterspørsel etter ingeniører.

– Alle kan bli ingeniører, sier Marie. – Er du glad i teknologi, realfag, problemløsning og liker å jobbe i team er dette studiet noe for deg.

Kongsberg – en teknologiby 

– Kongsberg er en teknologiby og er veldig reflektert i USN og campuset her. Det er godt studentmiljø og vi har mange prosjekt hvor vi jobber sammen med andre studenter. Vi har studentkro og studentkafé, sier Marie som har bodd her i 6 år.

– Jeg flyttet hit på grunn av studie og jeg trives veldig godt. Nå har jeg også fått jobb så jeg blir nok i mange år fremover, sier hun.

Bachelor dataingeniør

Cyber Physical Systems er en av studieretningene i vår bachelor i dataingeniør. Et cyber physical system er et system som består av både software, hardware og nettverk.

Søk opptak nå

 

Bachelor elektroingeniør

Kybernetikk er en av studieretningene i vår bachelor i elektronikk. I denne studieretningen ser vi nærmere på sensorer og aktuatorer og deres oppførsel og egenskaper, blant annet til bruk i kontroll- og kommunikasjonssystemer.

Søk opptak nå

 

Bachelor maskiningeniør

Har du mange ideer og har lyst å jobbe med produktutvikling? Liker du å sette dine tanker ut i praksis? Dette studiet passer både for deg som liker å analysere og regner på ting, og deg som liker å lage og teste ut nye ting på verkstedet.

Søk opptak nå