Idretten i Kongsberg vokser blant barn- og unge

Aktivitetsnivået innen idrett for barn- og ungdom i Kongsberg har økt de siste årene. Antall aktive er høyere enn snittet i Viken og resten av Norge.
Foto:Telemarksforskning

En økning gjennom pandemien

Barn i Kongsberg driver i snitt med mer enn 1 idrett. Dette tallet har økt i pandemiårene 2020 og 2021, men spesielt blant ungdom. Motorsport er den idretten i Kongsberg der vi scorer høyest i forhold til landsgjennomsnittet.

Kongsberg kommune scorer også bedre enn andre sammenlignbare kommuner på anleggspoeng pr.innbygger.

Kilde – Telemarksforskning