I år blir det jubileumsstolpejakt!

Kongsberg Orienteringslag inviterer til jubileumsstolpejakt i 2024!

Flere stolper i 2024!

Stolpejakten arrangeres av lag og foreninger over hele landet. Det er en lavterskel aktivitet, som i 2023 hadde over 200.000 deltagere, og er tilgjengelig i 183 av Norges kommuner i alle Norges fylker. Stolpejakten går ut på å finne stolper (poster) sentralt plassert i kommunen. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen «Stolpejakten». Stolpejakten er utformet slik at alle kan delta aktivt uavhengig av funksjonsnivå, inkludert rullestolbrukere, barn og unge til spreke pensjonister. Det er ulik vanskelighetsgrad på stolpene – grønn, blå, rød og svart. Det er gratis for deltakerne, og har blitt et av landets største lavterskel folkehelsetiltak.

Kongsberg o-lag arrangerer Stolpejakten på Kongsberg, og i fjor var det over 4000 registrerte deltagere fra alle landets fylker.

-Det betyr at det ikke bare er et trimtilbud til byens befolkning, men det bidrar også til mange tilreisende til byen som går en runde, handler litt og kanskje overnatter en natt eller to for å få vært innom alle stolpene, Sier Ingrid Kvistad i Kongsberg o-lag.

I år blir det 110 stolper fordelt på 3 områder: Kongsberg sentrum, Labro og Gruveåsen. Stolpene står ute helt til midten av oktober. I anledning 400 års jubileet, er flere av postene plassert på historiske steder som Kirketorget, Korset, Kongens Gruve og Kronene i Håvet. Det er også en del stolper på Raumyr-området som et tilbud til de som bor på flyktningmottaket.

-Vi takker Kongsberg 400 for støtten til årets Stolpejakt, sier Ingrid.