Hvor viktig er sølv, ski og jazz for Kongsberg?

På årets digitale Kongsbergkonferanse kommer de tre største kulturaktørene for å fortelle om sine planer.

Tre nye sjefer + Håvard

På årets digitale Kongsberg Konferanse 11.mars kommer de 3 store kulturaktørene i byen – Norsk Bergverksmuseum ved direktør Svein Skarheim, Erik Gråberg daglig leder ved Skimore Kongsberg og Ragnhild Menes festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival. Felles for alle 3 er at de representerer de største trekkplastrene til reiselivet i Kongsberg og drar hvert år mange hundre tusen gjester til byen. Programleder Håvard Fossbakken skal sammen med de tre se på hvor viktig disse aktørene er for byutvikling i Kongsberg og hvilken rolle de bør ta? Dette er også 3 nye ledere ved Kongsbergs viktigste attraksjoner som kan se byen fra utsiden med friske øyne.

Bergverksmuseet har store planer i årene fremover. Fornyelse av museet, fokuset på Gruveåsen med både utvikling og vern skaper et stort engasjement. Skimore Kongsberg og Erik Gråberg har store planer i årene fremover for å videreutvikle skisenteret, men hva ønsker han å satse på? Jazzfestivalen har byttet sjef midt oppi pandemien. Tubaloon reises på nytt på Kvarten. Den nye sjefen Ragnhild Menes har akkurat tatt med seg familien og flyttet til Kongsberg. Hva tenker hun om byen og festivalen i tida framover?

Hva betyr disse aktørenes planer for byen? Meld deg på og følg Kongsbergkonferansen på nett 11.mars!