Historielaget skal ta oss gjennom 400 år med historie

Kongsberg Historielag skal dele høydepunkter fra de siste 400 årene med oss!

Kongsberg er rik på historie

Kongsberg har en fantastisk historie og den må selvfølgelig komme frem under jubileumsåret.

Nå skal Kongsberg Historielag dele sin unike historiske kunnskap og ta oss gjennom høydepunkter fra vår 400 år gamle historie.

Vi vil i løpet av jubileumsåret dele disse her på nettsiden og i våre sosiale medier. Første del av historien er like rundt hjørnet!

-Det er en ære og en plikt for meg å kunne bidra med historisk kunnskap om Kongsberg i jubileumsåret 2024, sier Dag Kristoffersen leder i Kongsberg historielag.

Kongsberg Historielag

Kongsberg byhistorielag blei stifta i 1982, samtidig med Ytre Sandsvær historielag mens Øvre Sandsvær historielag fulgte i 1984.

Historielagets formål er beskrevet i vedtektenes første paragraf: Laget skal ta initiativ til og arbeide for å legge forholdene til rette for at historiske overleveringer og kulturelle tradisjoner innen Kongsberg Kommune blir nedtegnet, tatt var på og gjort offentlig tilgjengelig for fremtiden på en forsvarlig måte.

Den første lederen var Odd Arne Helleberg som satt til 1999, mens Dag Kristoffersen overtok etter han og er leder i dag.  I 2023 slo Øvre Sandsvær historielag seg sammen med Byhistorielaget og tok navnet Kongsberg historielag.

Har planene klare for 2024

Historielaget skal også utgi ei bok som er skrevet av Odd Arne Helleberg. Den lanseres 2. mars 2024. Seinere i 2024 regner de med å utgi bygdehistorie for Jondalen. Årboka Langs Lågen 2024 vil også inneholde mye om Kongsberg.  Ved siden av alt dette har de arrangert og vil arrangere lokalhistoriske møter på skolene, byvandringer, turer og annen lokalhistorie for å støtte opp om 400-års jubileet, f. eks tekst til skilt på bygninger og steder.

I flere år har historielaget samla inn, registrert, avfotografert og publisert gamle fotografier fra kommunen og er således kommunens forlengede arm i dette arbeidet.