Helsefag på Fagskolen gir flere ansatte i Kongsberg

Fagskolen i Viken starter opp flere studier innen helsefag i Kongsberg

Utvider studietilbudet

Fagskolen i Viken utvider studietilbudet i Kongsberg og starter opp flere studier innen helsefag i løpet av 2022. 27. januar 2022 var det offisiell åpning av det første studiet, Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten. Tilbudene kommer på plass etter godt samarbeid med Kongsberg kommune og Vestre Viken helseforetak.

– Vi er stolte over at vi utvider og nå kan tilby studier for flere yrkesgrupper. Arbeidslivet i vår region etterspør relevante tilbud for helsearbeidere, og vi er veldig glade for å levere på dette. Sier Nils Ivar Pedersen, Prorektor ved studiested Kongsberg.

Studiet observasjon og vurderingskompetanse gir helsepersonell kompetanse til å oppdage sykdom hos eldre på et tidligere tidspunkt, og vant utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021. For den offisielle åpningen var ordfører Kari Anne Sand, kommunalsjef for helse og omsorg Tone Merete Svenkerud og rektor ved Fagskolen i Viken Eirik Hågensen til stede.

Fra høsten 2022 vil også studieløpet Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling tilbys ved studiested Kongsberg. Studiet blir tilgjengelig for søking gjennom Samordna Opptak fra februar 2022.

På grunn av vekst og utvikling hos Fagskolen i Viken er det en rekke ledige stillinger. Bare innenfor fagområdet helse- og oppvekst er det lyst ut 4 stillinger i januar 2022.

Tilbud av helsefag ved studiested Kongsberg skjer hurtig fordi studiested Fredrikstad allerede har utviklet og tilbyr disse utdanningene. Etter Fagskolen i Viken ble en fagskole fra 1. august 2020 ser man større fleksibilitet på tvers av studiesteder og fagområder.

– Vi ser at vi som sammenslått skole har helt andre muligheter til å være fleksible. Når et studiested har utviklet og fått godkjent et studieløp kan vi lettere tilgjengeliggjøre det geografisk på flere studiesteder i Viken. I dette tilfellet kommer det vår region til gode, med tilgang på fagskolestudier for helsepersonell. Også er vi veldig glade for at utviklingen også bidrar til flere lokale arbeidsplasser her på studiested Kongsberg, sier Nila Ivar Pedersen.