Har vi en kultur for kunnskap?

Hvordan bruker vi kunnskap i byutvikling? Sentrale saker som arealplan og Biltema, batterifabrikk og industripiloten blir tema. Få med deg årets digitale Kongsbergkonferanse 11.mars. Meld deg på!

Har vi en kultur for kunnskap?

Hvordan bruker vi kunnskap i viktige avgjørelser? Hvordan tilegner vi oss ny kunnskap? Hvordan bruker vi kunnskap på en ny måte? Er vi spesielt flinke på kunnskap i Kongsberg? Har vi mer kunnskap i Kongsberg enn de har andre steder?

Esport organisasjonen King of the Hill bruker kunnskap på en ny måte. Hvordan kan dette komme resten av samfunnet til gode? Andreas Storaas Barsnes kommer i studio sammen med Svein Åge Opsahl fra TechnipFMC. Håvard Ulfsnes, kommunalsjef for oppvekst kommer med kommunen sine tanker rundt kunnskap og læring hele livet. Jens Sveaas, kommunalsjef for tekniske tjenester og samfunnsutvikling vil fortelle hvordan kommunen jobber med viktige saker som arealplan, handelsstrategi og byutviklingsprosjekter. Dette berører oss alle.

Nina Solli fra NHO ser på Teknologibyen Kongsberg fra utsiden. Hva er spesielt med Kongsberg og kunnskapen her?

Hvordan kan disse aktørene og resten av Kongsberg sammen dra nytte av all den kunnskapen som finnes her i et byutviklingsperspektiv? Vil du få mer kunnskap om kunnskap? Meld deg på gratis årets digitale Kongsberg konferanse!