Prosjektleder Laura Sletbakk presenterer planene for Kongsberg 400 for forsamlingen.

Fikk du ikke med deg folkemøtet om Kongsberg 400?

Tirsdag 18. oktober var det folkemøte om Kongsberg 400 og her ble det presentert planer for jubileumsåret. Møte ble streamet og du vil kunne se opptaket og presentasjonen fra møte.
Bilde av prosjektleder for Kongsberg 400 Laura Sletbakk og produsent for kulturvake Marit Lund Bjørnsen

Folkemøte om Kongsberg 400

Under folkemøtet presenterte prosjektleder Laura Sletbakk og produsent for Kulturvake Marit Lund Bjørnsen foreløpige tanker og planer for 400-års jubileet i 2024.

– Vi ønsker å skape en kollektiv gåsehudfaktor, sa prosjektleder Laura Sletbakk under folkemøte.

Forsamlingen fikk blant annet se planer for kommunikasjon, profilering, forskjellige prosjekter som planlegges, arrangementer og datoen for kulturvaken ble offentligjort. Kulturvaken vil være lørdag 21. september 2024 og vil vare i tolv timer, fra 12:00 – 24:00. Det vil også komme en tilskuddsordning i 2023 som frivillige, lag og foreninger kan søke på, mer informasjon om denne vil komme senere.

Her finner du presentasjonen fra folkemøte 18.10.2022