Foto: USN - Tine Poppe

Flere studenter velger Kongsberg

Fagskolen i Viken opplever stor økning i studenter som velger Kongsberg som studiested.
Foto: Tine Poppe

14,5% flere søkere

Flere studenter velger Fagskolen i Viken studiested Kongsberg.

Søkertallene til høyere utdanning ble offentliggjort av kunnskapsdepartementer 27. april. Etter to år med pandemi hvor rekordmange har søkt seg til høyere utdanning, var det ventet en mer normalisering av søkertallene nå som arbeidsledigheten er historisk lav.

For Fagskolen i Viken fortsetter likevel veksten. Ved studiested Kongsberg er det 14,5% flere søkere som har Kongsberg som sitt foretrukne studiested sammenliknet med rekordåret 2021.

Tett samarbeid med arbeidslivet og motiverte ansatte som leverer relevant utdanning trekkes frem som viktige årsaker til hvorfor Kongsberg er et attraktivt studiested. Spesielt nettbaserte deltidsstudier er populært på fagskolen, hvor studentene kan kombinere full jobb og studier.

Selv om søkertallene er svært gode, er det ledige plasser på enkelte studier. Blant annet studieløpene barn med særskilte behov og observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten. Disse studieløpene er nye høsten 2022. Suppleringsopptak til disse studiene og andre ledige studieplasser på fagskole åpner på Samordna Opptak 25. mai 2022, med ukentlige opptak frem til klassene er fulle.