Christian den IV’s Laug kommer med Laugsorkesteret og krans 2. mai.

Vi får besøk av selveste Christian Den IV Laug 2. mai!

Christian den IV’s Laug kommer til Kongsberg

Christian den IV’s Laugs medlemmer kommer fra Oslo i egen buss for å feire Kong Christian den IV’s suksessrike etablering av Kongsberg by for 400 år siden.  Kongsberg var faktisk den nest største byen i Norge – efter Bergen – på den tiden.  De kommer også ikledd  sine pontifikalier – banner, flagg og kapper – for å skape farge og fest denne dagen.  Derfor har de med sitt Laugsorkester som skal spille inne på Smeltehytta etter programmet på Kirketorget.

– Vi vil også hedre Kong Christian den IV ved å legge ned en krans ved obelisken, og så har vi noen overraskelser til Kongsberg by, som vi vil overrekke til Ordfører Line Spiten, sier Knut Kolberg i Christian den IV’s Laug. 

 Det er en ære for Christian den IV’s laug å være med på å hedre Kong Christian den IV, som i år ville vært 447 år, og som gjorde så mye for Norge.

– Han tapte alle krigene og pengene for Danmark, men i Norge satte han igang sølvvirksomheten på Kongsberg, etablerte Kristiansand by,  flyttet Oslo by innunder Akershus festning efter bybrannen, bygget ut Vardø festning for å sikre grensen mot Sverige og Finland, etablerte postvesenet i Norge og meget mer.  Han var en stor og god konge for vårt land, avslutter Oldermann Helge Qvigstad i Christian den IV’s laug entusiastisk.