Skole og barnehage

Kongsberg har full barnehagedekning med 32 barnehager og gode undervisningsforhold fordelt på 13 skoler, 3 helt nyåpnede og flere under bygging!

Barnehager

Kongsberg har full barnehagedekning med 32 barnehager, 8 kommunale barnehager og 24 private.

Det er et bredt tilbud av barnehager som spenner fra friluftsbarnehager, internasjonal barnehage, Montesorri barnehage, familiebarnehage, foreldredrevet barnehage til tradisjonelle barnehager.

Her bør det være en god mulighet for at du finner et godt pedagogisk tilbud som passer for dine barn.

Grunnskoler

Kongsberg har 13 skoler. I byen er det tre ungdomsskoler, i Hvittingfoss er det en kombinert barne- og ungdomsskole. Kongsberg by har seks barneskoler og i tillegg er det tre grendeskoler. Kongsberg International School åpnet i august 2003. De siste årene har Kongsberg Kommune satset tungt på nye moderne skoler der miljøfokuset har vært stort. Raumyr barneskole og Kongsgårdsmoen barneskole sto ferdig i 2015 og Skavanger barneskole blir ferdig i 2021.

Kongsberg International School

På Kongsberg International School får du tilbud om internasjonal utdanning basert på International Baccalaureate Programme med engelsk som undervisningsspråk. Skolen omfatter barnehage, barneskole og ungdomskole.

Universitetsbyen Kongsberg

I Kongsberg finnes det også mange gode muligheter for videregående og høyere utdanning. Fagskolen Tinius Olsen og Universitetet i Sør-Øst Norge har begge et nært samarbeid med teknologibedriftene.