Det gode liv i

Teknologibyen Kongsberg

Det gode liv – hva er det?

Livskvalitet handler om den opplevde følelsen av at du lever et godt liv, og i Kongsberg er det lagt til rette for at du skal kunne finne det du trenger for å gjøre nettopp det. Kongsberg har et godt helsetilbud med ulike tilbud fra både sykehus, kommune og private aktører. Med korte avstander og nærhet til alt, mer tid til familie og venner og et trygt oppvekstmiljø for barn og unge, er du absolutt på rett vei mot det gode liv!

Treningssentre i Kongsberg

Kongsberg har et stort og variert tilbud av treningssentre for de som ønsker innendørs trening.

Kongsberghallen

Kongsberghallen er idrettens storstue i Kongsberg. Her foregår det ulike idrettsaktiviteter av mange slag, hele året gjennom. Totalt har vi 10.500 kvm fordelt på ulike flater. Byens store ballhall, samt ishockey arena finner du her. I tillegg er det andre aktivitetsrom hvor blant annet dans, judo, tennis, squash og bowling er noen av aktiviteten.

Hjemmeside Kongsberghallen

Idretts- og svømmehall

Kongsberg Idretts- og svømmehall har et 25×12,5 meter svømmebasseng, ballhall og treningssenter.

Hjemmeside idretts- og svømmehall

Kongsberg Sykehus

Kongsberg sykehus er et av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Sykehuset har spesialister i ortopedi, gynekologi, og indremedisin. Vi har også tilbud innen generell kirurgi, onkologi og urologi. Våre pasienter kommer i hovedsak fra Kongsberg og Numedal. Vi ønsker å gi et godt medisinsk tilbud til pasientene som behandles hos oss.

Hjemmeside Kongsberg Sykehus

Varmtvannstrening i Kongsberg

For deg med rygg, muskler eller skjelettplager tilbyr Kongsberg Revmatikerforening organisert varmvannstrening i bassenget på Skinnarberga

Les mer

Foto: Lilly Christin S.Persson/Laagendalsposten

Kommunale tjenester

Kongsberg kommune tilbyr et bredt og godt spekter av tjenester til sine innbyggere gjennom hele livet. Se kommunens egne hjemmesider for en oversikt over tjenestene.

Hjemmeside Kongsberg kommune