Blant de mest attraktive kommuner i Norge

Kongsberg kommune har det høyeste kompetansenivået i Norge

Kongsberg har det høyeste kompetansenivået i Norge

Teknologibyen Kongsberg har i 400 år hatt fokus på kompetanseheving og utvikling. Vi er fortsatt i Norgestoppen når det gjelder utdanningsnivået blant befolkningen både innenfor det kommunale tjenestetilbudet, men også for den globale teknologiindustrien som daglig konkurrerer på den internasjonale arenaen. Det er spesielt ingeniørtung kompetanse Kongsberg er best på – teknisk og naturvitenskapelig utdanning. Dette er en avgjørende faktor for at teknologibedriftene i Kongsberg skal fortsette å skape fremtidens løsninger i verdensklasse til alt fra det dypeste hav til det ytterste rom.

Kompetanseutvikling har fullt fokus i Teknologibyen om dagen. Omstillingen inn mot det Grønne Skiftet har tatt fram felles satsinger med Industripilot Kongsberg som en av de viktigste.

Kongsberg kommune som en av de viktigste aktørene i Teknologibyen Kongsberg, scorer også veldig høyt på effektiv drift, dvs. lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital.

Les mer i NHOs kommune NM 2021 rapport under