Befolkningsvekst på 1,4%

Kongsberg kommune fikk 396 flere innbyggere i løpet av 2022. Det gir en befolkningsvekst på 1,4 prosent.

Veldig positiv utvikling

Nå foreligger de endelige tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som gjelder befolkningsutviklingen for 2022. Tallene viser en økning på 1,4 prosent for Kongsberg kommune, og vi skal mange år tilbake for å se en like stor befolkningsøkning.

Innbyggertallet i Kongsberg per 1. januar 2023 er på 28.275 personer.

Målet til Kongsberg kommune er en innbyggervekst på minimum én prosent i året.

– Dette er veldig positive tall og viktig for kommunen, sier ordfører Kari Anne Sand i en kommentar.

SSB inkluderer også personer bosatt på Raumyr akuttmottak inn i sine offisielle tall. Det gir en befolkningsvekst på 3,2 prosent og et innbyggertall på 28.793 personer.

Siden flesteparten av flyktningene på akuttmottaket er i Kongsberg en kort periode før de blir bosatt i andre kommuner, har Kongsberg kommune bedt om å få korrigert tallene slik at man skal få et reelt bilde av situasjonen. Det gir altså en befolkningsvekst på 1,4 prosent.

– Det er viktig for oss at vi får tall som vi kan sammenligne med tidligere år for å se hvordan vi ligger an. Tallene viser at vi er på rett vei, sier Sand.

Årstall Innbyggere %-vis endring
2014 26.406 1,1%
2015 26.711 1,1%
2016 27.013 0,7%
2017 27.216 0,7%
2018 24.410 0,3%
2019 27.481 0,9%
2020 27.723 -0,1%
2021 27.694 0,7%
2022 27.879 1,4%
2023 28.275