Barna i Teknologibyen

Kommunen har satset stort på nye barnehager og skoler.

De siste årene har Kongsberg blitt et attraktivt sted å bosette seg. Kommunen har satset stort på nye barnehager og skoler og rehabilitering av gamle, både ute og inne. – Innen 2022 vil 8 av 14 skoler enten ha blitt rehabilitert eller erstattet med splitter nye bygg.

 

Det forteller kommunalsjef for oppvekst i Kongsberg Kommune, Håvard Ulfsnes. Han er svært fornøyd med kommunens satsing og spår svært gode oppvekstsvilkår i tiår fremover.

 

God dekning fra start

Barnehagetilbudet er svært godt i kommunen. I Kongsberg kan man velge blant 28 barnehager. Kommunalsjefen forteller om et godt tilbud som særlig nyinnflyttede småbarnsfamilier får stor glede av. – Vi har veldig god barnehagedekning. Man får plass nærmest på dagen og det er stor variasjon i tilbudet. Alle barnehagene skal oppleves som den beste, sier Ulfsnes.

 

Utgangspunkt i beliggenhet og miljø

Noe som gjør Kongsberg unikt er blant annet satsingen på realfag. I kommunen har kvalitetsutviklingsplanen i barnehage- og skolesystemet tydelige røtter i historie, beliggenhet og miljø. – Kongsberg er et attraktivt sted å bo for mennesker fra hele verden. Det er internasjonalt og lokalt på samme tid, noe som både gir et lokalt mangfold og globale perspektiver. Barn som vokser opp i Kongsberg kan få glede av byens realfagssatsning, fremtidsrettet fagmiljøer og spennende kulturarv gjennom hele læringsløpet, forteller Ulfsnes.

 

Kvalitet er viktig

Kongsberg har satset på kompetanseheving og videreutdanning blant lærere. – Vi har god lærerdekning og er på god vei til å innfri nasjonal norm for lærertetthet. I tillegg har kommunen prioritert videreutdanning og kompetanseheving for lærere og ansatte i SFO, forteller Ulfsnes. Dette har gitt resultater og “oppvekstsjefen” forteller om gode resultater i nasjonale undersøkelser.

 

Over gjennomsnittet

Foreldre med barnehagebarn scorer høyere enn gjennomsnittet i landet, ifølge en brukerundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Også barnas trivsel i barnehagen scorer høyere enn gjennomsnittet og skolene kan også vise til høy tilfredshet. – Elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år fra 5.-10. trinn viser at elevene i Kongsberg trives godt og opplever lite mobbing, forteller Ulfsnes.

 

Kongsbergskolen

Kommunalsjefen trekker også fram Kongsbergskolen som viktig og unik for byen.

– Kongsbergskolen skal motivere barnehagebarna og skoleelevene til å bli nysgjerrige og fascinerte over realfagenes muligheter, forteller han. – Det er et tett samarbeid mellom næringsliv og utdanning gjennom prosjektet Kongsbergskolen, hvor målet er å skape et helt unikt skoletilbud. Det er et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon, forteller han ivrig.

 

Jobber for inkludering

– Vi har som mål om at alle skal med. Vi jobber aktivt for et mer inkluderende læringsmiljø hvor alle barn og elever skal oppleve mestring og være en del av et inkluderende fellesskap, avslutter han. Det satses tungt på kvalitetsutviklingsplaner for å ivareta kvaliteten på skole– og barnehagetilbudet.

 

Vi har plass til flere barn i Kongsberg! Finn drømmeboligen deres her.