Lågdalsmuseet

Et familievennlig museum i hjertet av Kongsberg

Et kulturhistorisk distriktsmuseum

Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk distriktsmuseum for Kongsberg, Sandsvær og Numedal. Museet ligger løkkeområdet til gamle Glitre gård, som er bergstadens best bevarte bergembetsmannshjem, oppført i 1812. I dag er den ærverdige empirebygningen innredet med staselige interiører fra ulike tidsperioder.

Numedalstuna har flere rosemalte stuer og ei tingstue, hvor tre generasjoner Røyslandslensmenn befesta maktposisjonen sin i Uvdal på 1700-tallet. Det sies at tingstua ble flyttet til museet fordi «gammellensmannen» gikk igjen der. Hovedbygningen huser «Lille galleri» og forskjellige utstillinger, bl.a. folkekunst og Rolf Hansen-utstillingen «Keramikk til glede». Her finnes også butikker og verkstedene etter flere av byens håndverkere.

Den trivelige lille Kongsberggata består av bergmannsstue, våpenarbeiderbolig, klokkergård, skolestue og ei velfylt krambu.

På sommerstid beiter telemarksfe, dølehester, geiter med killinger og sau med lam på løkkene ved museet. Det er laftesett, malerverksted og en innholdsrik leikeplass for barn.

Velkommen til det familievennlige museet i hjertet av Kongsberg!