Labromuseene

Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro.

3 muséer i 1

Labro ligger sør for Kongsberg ved Labrofossen. Navnet Labro betyr ”brua over Lågen”. Labroområdet har en spennende forhistorie og gravhauger viser at det har vært mennesker her helt fra bronsealderen.

Vassdragsmuseet i den gamle kraftverksbygningen er et spesialmuseum hvor nærings- og kulturhistorien langs Numedalsvassdraget er hovedtema. Her vises også en utstilling hvor elektrisitetsproduksjon er tema. Labrofossen var et populært motiv blant de norske nasjonalromantiske malerne på 1800-tallet og er blitt foreviget av kjente kunstnere som J.C. Dahl, Thomas Fearnley og Hans Gude.

Ved et besøk her kan du i tillegg til utstillinger i Labromuseene, se kunstutstillinger i Galleri Labro, leke i aktivitetsområdet, eller slappe av og nyte omgivelsene på Labro-kaféen.