Kronene i Håvet

I juni 1704 Kong Frederik IV Kongsberg, og startet en skikk som er levende den dag i dag; å hugge inn de kongelige monogrammer i «Håvet».

Kongelige monogrammer i en fjellvegg på Kongsberg

Kronene i Håvet er en gruppe kongelige monogrammer i en fjellvegg på Kongsberg. I juni 1704 besøkte daværende Kong Frederik IV Kongsberg, og startet en skikk som er levende den dag i dag; å hugge inn de kongelige monogrammer i «Håvet». Kong Frederik hogg også inn monogrammer fra tidligere tiders kongebesøk.

Det første monogrammet i fjellsiden tilhører selvsagt Christian IV som i 1624 ville ta de nyoppdagede sølvforekomstene nærmere i øyesyn og deretter grunnla Kongsberg. Deretter følger Frederik III (1648) og Christian V (1685). Etter Frederik IV følger Christian VI og hans dronning Sofie Magdalene, som eneste dronning, (1733), Frederik V (1749), Oscar I (1845), Oscar II (1890), Haakon VII (1908), Olav V (1962) og til slutt Harald V (1995).