Helleristningene i Hvittingfoss

På Kongsbergs 1000-årssted finnes over 3000 år gamle helleristninger.

På en bergrygg av syenitt nedenfor Hvittingfossens nordre løp finnes godt bevarte helleristninger, trolig fra 1000–500 f. Kr., med flere skipsfigurer, to par fotsåler, hånd og skålgrop.

Det er adgang til helleristningene via Brobakken gård, som har en gammel direktørbolig i jugendstil og et stabbur fra 1835.