Alle visene er skrevet av kjærlighet til Kongsberg

Eva Tovsrud Knutsen vil at alle generasjoner skal lære seg flest mulig Kongsberg-sanger!  
Eva Tovsrud Knutsen viser stolt frem minnepennen og sangheftet.

Kongsberg viseklubb har laget en digital sangbok

For om du trodde det bare fantes én Kongsberg-sang, tar du grundig feil! Det er så mange sanger som er skrevet til byen opp gjennom historien, at ikke alle en gang har fått plass på den helt nye digitale sangboka. 

Digital sangbok er et av mange prosjekter som har fått støtte av Kongsberg 400 i forbindelse med jubileumsåret. Eva Tovsrud Knutsen har vært primus motor for prosjektet, og hun forteller engasjert om hvordan ideen ble født: 

– I 2024 har også Kongsberg viseklubb et jubileum – vi fyller 55 år! Viseklubben har vært en viktig aktør i Kongsberg i alle disse årene, og det var på sin plass å markere dette i jubileumsåret. Vi har alltid hatt et trofast publikum, og nå vil vi gi en gave til byen, sier Eva. 

Gled dere til Kongsbergsangen i Kongsberg musikkteater

De satte seg ned og tenkte ut hva som ville være mulig å få til i jubileumsåret. Flere ideer ble født og er på vei til å bli realisert. Kongsberg Musikkråd har fått til et prosjektkor, Mannsangen2024, et helt nytt kor som nå består av 28 medlemmer. De blir viktige aktører på det store arrangementet «Kongsbergsangen» 14.april i Kongsberg musikkteater.

– Vi ønsker at flest mulig skal kunne så mange Kongsberg-sanger som mulig. Alle disse visene er skrevet av kjærlighet til Kongsberg, og jeg tror at man finner litt av Kongsberg-sjela i disse sangene, sier Eva. 

Den digitale sangboka består av 13 sanger, som alle handler om Kongsberg på ulike vis. Gruvedrifta, naturen, kulturen og folka. Og noen er gamle, mens andre er av nyere dato. 

– Her er det så mange flotte sanger, som jeg nå håper flere vil lære seg! 

Den digitale sangboka er spilt inn av slekta Tovsrud Knutsen, både ektemann Helge Knutsen, barn og barnebarn er med.  

Nå skal sangboka spres rundt omkring i Kongsberg, slik at så mange som mulig får kjennskap til sangene. Det er laget et hefte for utvalgte sanger som passer for barn , pluss felles hefte som vi tar med når vi besøker institusjoner.

– Vi vil ha med alle til å synge disse sangene, uansett om man er ung eller gammel, om man har bodd i Kongsberg hele livet eller om man er innflyttere. Inkludering er viktig! 

Et utvalg av sangene i den digitale sangboka vil naturlig også stå sentralt under arrangementet «Kongsbergsangen» på Krona i april. Har man lyttet til den digitale sangboka, er det nok litt lettere å synge med.  

Alle sangene er nå tilgjengelige:

Digital sangbok består av følgende sanger: 

 • «Sølvgruvevise».   Arne Guldbarandsen 
 • «Vekeslutten».    Odd Kahrs 
 • «Kongsberg, Norges sølvverksby».   Rigmor Falla 
 • «Vi vandrer i vinterens mørkeste kveld», Olav Såtvedt 
 • «Kongsbergtrall». Bergljot Brustad (Televerket) 
 • «Markensvisa» av Trygve Stenbeck 
 • «Kongsberg i våre hjerter», Odd Henriksen 
 • «Kongsberg-gutten», M.B.Landstad 
 • «Kongsbergsangen» .   Ragnvald Støren 
 • «Kongsberg Drekkevise»  Trygve Stenbeck 
 • «Visa om byen vår».  Omdiktet av Marit Pettersen 
 • «Da er du fra Kongsberg by». Ukjent. Omdiktet etter Erling Dittmanns tekst ´Da er du fra Tønsberg by´ 
 • Der hvor Lågen glider sakte langsmed stranden.     Arne Eriksen