Stolpejakt

Stolpejakten er et gratis tilbud og tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. 110 stolper fordelt på 3 områder.