Labbeløyper

Vil du ut å gå på beina også vinterstid? Da bør du teste labbeløypene i Kongsberg. En labbeløype er kort og godt en sti som blir preparert eller tråkket om vinteren.

LANGS LÅGEN VEST – SKAVANGER
Bynært og elvelangs i variert landskap. Flat og lettgått tur langs gangvei og sti, som ofte er skuterpreparert.

Rute: Nybrua – Jernbanebrua – Sagbruksveien – Skavanger – Flyplassen – Fløterveien
Lengde: ca. 3 km (én vei)
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013
Alternative startsteder: Fra Krutthuset (v/Shellstasjonen) eller Sagbruksveien

RUNDETJERN – BARBROKOLLEN
Variert runde med topptur (365 moh )

Rute: Funkelia – Perseløkka – Rundetjern – Barbrokollen – Himmelfarten – Kampenhaugveien – Funkelia
Alternativ start: Stollveien (ved ASVO)
Lengde: ca. 4,5 km
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013
Buss: Brakar «Hent meg» til Kongsberg skisenter.

LÅGEN ØST
Flat og lettgått tur i sentrum av Kongsberg:

Rute: Nybrua – Magasinparken – Jerbanebrua – Industritunet og videre
Alternativ start: Nybra/Magasinparken
Lengde: ca. 2 km (én vei)
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013

FAULEPLASS / LANGEVANNSTOPPEN
Populær turrute til utsiktspunkt (497 moh)

Rute: Daniel Barths vei – Fauleplassganga – Fauleplass – Langevannstoppen
Alternativ start: Sti fra Stretalia (Daniel Barths vei ) via Stanga til Fauleplass, eller sti fra Kampestad
Lengde: ca. 3,2 km (én vei)
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013
Buss: rute 405 (gå av Stretaliveien)

TANGENTJERN – HAUS GABELÅSEN
Pulstur i eventyrskog (430 moh)

Rute: Idrettsparken – Tangentjern – Haus Gabelåsen
Lengde: ca. 3 km
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013
Alternative startsteder: Dyrgravveien eller Stollveien (v/ASVO)
Buss: rute 401 fra Kongsberg knutepunkt til Lindbojordet (Idrettsparken)

GAMLEGRENDÅSEN NORD /STERTEBAKKGANGA
Populært turområde med mange kulturminner

Rute: Stertebakke – Hovdeplassen barnehage – gangbru over Henckelmyra – Hallingløkka – bilveien til Aaskafeen – Majorplass – Langekjennveien
Lengde: ca. 4,5 km
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013
Alternativt startsted: Stertebakke (labbløypeskilt)

LANGKJENNTUNET – STALSBERGTJERN
Runde med variasjonsmuligheter på Gamlegrendåsen.
NB! Gå varsomt – unngå å tråkke i skiløype.

Rute: Langekjenntunet barnehage – Stalsbergtjern – Grosvoldganga – Langekjennveien
Alternative veivalg fra Stalsbergtjern: labbeløyper mot Eilertsløkka, eller sørover og så vestover, labbeløype som krysser lysløypa, og ender i Glogers vei.
Lengde: ca. 2,5 km
Kartforslag: Kongsberg Nærturkart 2013
Buss: rute 407 fra Kongsberg Knutepunkt, gå av på Gamlegrendåsen skole.

STORÅSEN – BECKERKJØKKENET
Fotfolkets favorittrunde året rundt

Rute: Funkelia – Perseløkka – Rundetjern – Beckerkjøkkenet – Storåsen – Håvet
Lengde: Ca. 4 km
Kart: Nærturkart Kongsberg 1 : 10.000
Alternativt startsted: Fra p-plassen innerst i Funkelia (den store grana) gå mot øst (retning Perseløkka)
Buss: Brakar «hent meg» til Kongsberg Skisenter.