Historiske turer i Gruveåsen

Gruveåsen er full av spennende kulturminner fra Kongsberg Sølvverk og flotte turer for hele familien

Opplev Gruveåsen

Ta deg en rusletur i Europas best bevarte bergverkslandskap fra 16- og 17-hundre tallet!

Gruveåsen i Funkelia er full av spennende kulturminner, vakker natur, dammer, gruver og renner. Et alternativ er å følge Sølvverkets «Takrennesystem», som Opprinnelig besto av ca. 50 kunstige dammer og 50 km med oppmurte vannrenner. Her ble vannet samlet og ledet til vannhjulene som drev pumper og malmheiser i gruvene. Arbeidet med dette startet opp på slutten av 1600-tallet og fortsatte utover 1700-tallet.

I dag bedrives det aktivt vedlikehold og utbedringer i åsene av engasjerte, lokale dugnadskrefter som går under navnet Kongsberg i våre hjerter. Med over 16.000-timer på bok, sørger de for at gruveåsen fremdeles er et velbevart attraksjonsmekka. Blant annet finner du nå hyggelige rasteplasser hvor matpakka kan nytes. Vil du ta del i dugnaden? Se oversikt her.

Tvitvi på din historiske turopplevelse i Gruveåsen!

Opplev gruveminner i Gruveåsen

Gruveåsen er full av spennende kulturminner etter Kongsberg Sølvverk som er flotte turdestinasjoner. Opplev vakker natur og historien rundt Kongsberg sølvverk med gruver, dammer og renner i området. Mange turmål, flotte stier og fine idylliske badeplasser. Egner seg godt både for barnefamilier og voksne.

Hundrevis av gruveåpninger

Gruveåsen inneholder hundrevis av små og store gruveåpninger etter Kongsberg Sølvverk. Ta en tur i vakker natur mens du opplever kulturlandskapet og leser spennende gruvehistorie på infoskilt ved gruveåpningene.