Acta Musicae og Kongsberg barne- og ungdomskor skal gi oss vakker sang på Labrodagen!

Labrodagen er 26.05 og her skal Acta Musicae og Kongsberg barne- og ungdomskor gi oss nydelig sang i den gamle Krafthallen.

Nå blir det musikk i den gamle Krafthallen!

Acta Musicae har inngått et spennende samarbeid med Kongsberg barne- og ungdomskor.  Samarbeidet ble til gjennom planleggingsmøter, og på etterjulsvinteren besøkte Acta Musicaes leder og dirigent, Liv Hukkelberg, Krafthallen på Labro for å vurdere hallens akustikk.

Hukkelberg ble fascinert av rommets klang og lydene fra maskinene, og dette inspirerte henne til å komponere musikkstykket KRAFTKLANG. Stykket er skrevet for både korene, og det unike er at kulturskolens perkusjonselever vil bruke de store, gamle maskinene som slaginstrumenter. Dette gir en spesiell klangkraft til rommet og en ny musikalsk dimensjon.

KRAFTKLANG utforsker rommet, stemmen og lydene, og gir rom for improvisasjon. Konserten vil være en unik opplevelse for publikum, som får være vitne til en framføring som fortsatt er under utvikling.

I tillegg til KRAFTKLANG, vil både Kongsberg barne- og ungdomskor og Acta Musicae fremføre noen sanger alene, samt flere sanger sammen.

Kongsberg barne- og ungdomskor utfordrer seg selv med et annerledes repertoar på denne konserten. Deres aspiranter debuterer denne dagen.

– KBUK synes det er fint å få jobbe med vår «gamle» dirigent Liv Hukkelberg og fremføre hennes musikkstykker. Et av stykkene ble skrevet til NM på ski (som var i Kongsberg i 2006), Sier Maria Riveros dirigent i KBUK.

Konsertene vil avholdes i den gamle Krafthallen 13:30 og 15:30 søndag 26.mai.

Konserten vil også bli fremført i Maskinhallen på Vemork i Rjukan lørdag 8. juni kl. 12.30.

– Vi gleder oss alle til en spennende konsertopplevelse og ønsker alle hjertelig velkommen, sier Line Vrenne i Acta Musicae.