1,5 millioner har blitt delt ut til lag og foreninger

En rekke lag og foreninger har fått tilskudd i forbindelse med Kongsbergs 400-årsjubileum.

Kongsbergs jubileum skal feires gjennom hele året, og strategien til Kongsberg 400 har vært å forsterke de etablerte arenaene i jubileumsåret.

En tilskuddsordning ble etablert slik at lag og foreninger har kunnet søke om tilskudd for å gjøre noe ekstra i løpet av året.

Søknadsfristen gikk ut i slutten av mars. 1,49 millioner kroner har blitt delt ut til lag og foreninger. (se tabell under)

– Det er totalt 55 lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet som har mottatt tilskudd. Vi er veldig glade for at så mange har søkt om og fått tilskudd til å gjøre noe ekstra i jubileumsåret. Med det utvikler vi det etablerte og bygger varig verdi, samtidig som vi sikrer et bredt engasjement, sier Laura Helene Sletbakk, prosjektleder for Kongsberg 400.

Potten var på totalt på to millioner kroner. Resten av potten har blitt omfordelt til prosjekter og aktiviteter som har kommet innbyggerne til gode i jubileumsåret, for eksempel Figurteateret og rollespill-prosjektet Sølvhjerte.

I tillegg til tilskuddsordningen har 2,34 millioner kroner blitt delt ut til etablerte arrangementer. Dette er øremerkede midler som også er en del av strategien om å forsterke de etablerte arrangementene.

– Alle disse arrangementene viser det mangfoldet vi har i Kongsberg og bredden i arrangementene som skjer gjennom hele året, både i by og bygd. Alt fra jazzfestivalen til bygdedagen i Jondalen, sier prosjektlederen.

I tillegg til de etablerte arrangementene, har Kongsberg 400 stått bak jubileumsåpningen 24. januar og bursdagsfeiringen 2. mai.

– Når vi nå er halvveis inn i jubileumsåret, må vi si oss veldig godt fornøyd. Vi har hatt så mange flotte arrangementer, og lag og foreninger har virkelig stått på for å gjøre det lille ekstra i jubileumsåret. Nå gleder vi oss til det siste halvåret av 2024, sier Sletbakk.

Forening Tildelt beløp
Bergkameratene basket (BK basket) 75 000
Kongsberg Musikkråd 20 000
Kongsberg soroptimistklubb 10 850
Kongsberg viseklubb 35 000
Kongsberg teaterlag 75 000
Kongsberg orienteringslag 32 000
Leikarringen i bul kongsberg 20 000
Kongsberg våpenfabrikks musikkorps 75 000
Skrim IL 20 000
Kongsberg Rock og Metall klubb 40 000
Kongsberg Byorkester 20 000
Kongsberg Freestyle klubb 21 875
Kongsberg Idrettsforening 20 000
Kongsberg Blandede kor 20 000
Acta Musicae 75 000
Kongsberg blandet kor m/band/musikere 38 000
Big Pink Records 20 000
Jondalen bygdelag 20 000
Knuten Live 20 000
KIF Snowboard 25 000
Sølvtråden Lappelag 3 920
Kongsberg Kantori 20 000
Kongsberg næringspark bedriftsidrettslag 20 000
KIF Hopp 34 000
Bergkameratene basket (BK basket) 5 000
Kongsberg Pride 19 000
Folkeuniversitetet 9 239
Kongsberg Kantori 20 000
KIF Alpint 10 000
Sølvverkets venner 46 550
Lågenlandet 10 000
KIF Alpint 36 750
Kongsberg blanda kor 20 000
Jondalen idrettslag 7 925
Små Jondølenes dansarlag 8 000
Hege Johnsrud 2 000
Actae Musicae 6 500
Ung musikk Kongsberg 25 000
Kongsberg Byorkester 42 325
BK -Svømming 43 775
ADHD Kongsberg og omegn lokallag 25 000
Voices 15 300
Actae Musicae 20 000
Studentsamfunnet i Kongsberg 20 000
Folkeuniversitetet 13 000
Ung musikk Kongsberg 15 000
Kongsberg spel- og dansarlag 20 000
Voices 17 500
Kongsberg guttemusikkorps 20 000
BK – Judo 20 000
Studentsamfunnet i Kongsberg 75 000
Kongsberg Musikkråd 37 500
Småjondølenes dansarlag 5 500
Kongsberg Kantori 20 000
Church Floyd 20 000
Venner av lindrende enhet 75 000
TOTALT 1 491 509
Etablerte arrangement   Beløp
Glogerfestspillene 250 000
Kongsbergmarken 300 000
K-Games/Snowstock 500 000
Kongsberg Agenda 200 000
Kongsberg Jazzfestival 500 000
Hvittingfossmarken 75 000
Sandsværdagen Kulturinnslag
Bygdedagen i Jondalen 20 000
Kulturvake/Elvelangs 400 000
Kongsberg Krim 100 000
Totalt 2 345 000