Home Weather linked print
Your Ad Here

Næringsutvikling

 title=

Kongsberg har et rikt og variert næringsliv.  Til tross for at byen først og fremst er kjent for sin høyteknologi, blomstrer også tjenstenæringen, servicenæringen og annen industri i Kongsberg kommune og regionen for øvrig.

Kongsberg Næringsforum SA

Et organ for initiativ og samarbeid for vekst og innovasjon på Kongsberg.  Kongsberg Næringsforening tilrettelegger for samarbeid mellom bedrifter på Kongsberg ved å skape et fellesskap mellom små og store bedrifter, og  tilrettelegger arrangementer og forum som gir fokus og kontaktnett for bedriftene.


Innovasjon Norge Buskerud & VestfoldInnovasjon Norge

Fremmer næringsutvikling gjennom tjenester og programmer. Nyetablerere kan blant annet søke om etablererstipend etter visse retningslinjer.

Les mer om Innovasjon Norge Buskerud & Vestfold


Kongsberg Innovasjon  Kongsberg Innovasjon

Industribasert innovasjonsselskap eiet av blant annet fem store industribedrifter og med hele landet som operasjonsfelt. Bidrar til å utvikle forretningskonsepter og –ideer med stort verdiskapingspotensial.

KI skal etablere og verdiutvikle markedsdrevne teknologibaserte vekstbedrifter der ressurser fra eierbedriftene kan bidra med kompetanse og nettverk, forsterke ideen og derved redusere risiko og lette tilgang på finansiering.

Les mer om Kongsberg Innovasjon


NCE Systems Engineering

Kan bidra til å formidle kontakt til relevante aktører. NCE Systems Engineering er ett av 12 ekspertisesentre i Norge. Hovedmålene til NCE Systems Engineering er å bidra til at Kongsbergindustrien fortsetter sin positive utvikling samt bidra til et undervisnings- og forskningstilbud i verdensklasse i faget Systems Engineering.

Les mer om NCE Systems Engineering, Kongsberg